Toekomst scenario’s zorginstellingen

In 2010 is de survey Toekomst scenario’s zorginstellingen uitgevoerd onder leden van raden van bestuur van ziekenhuizen. Deze survey dient als uitgangspunt voor de bepaling van strategische keuzes en project implementatie binnen zorginstellingen. Vijf realistische scenario’s geven uw organisatie handvatten voor beleidskeuzes:

  1. Het efficientie afhankelijkheidsmodel;
  2. De open innovatie structuur;
  3. Het kosten squeezemodel;
  4. Het HMO-samenwerkingsmodel;
  5. Het strategisch waardecreatiemodel;

Zorgpositionering advisering
Strategische veranderingen vragen om een heldere visie en een positie die razor blade sharp is. Een goede zorgpositionering is de vervolgstap op strategische veranderingsprocessen en leidend voor het implementatietraject. Binnen zorginstellingen kan dit op verschillende niveaus uitgewerkt worden:

  1. Ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- verzorgingstehuizen en GGZ instellingen;
  2. Zorgpositionering van ketenzorg, zorglogistiek;
  3. Zorgpositionering van producten en diensten;

Project implementatie en training
De projecten en trainingen bieden aandacht aan de positie van het ziekenhuis en de veranderingen die hier plaatsvinden. Ze zijn gebaseerd op de uitkomsten van de survey toekomstscenario’s en bieden praktische handvatten om veranderingen in instellingen te herkennen, te erkennen en uit te werken. Het DBCabc is het werkmodel waarmee PHC, in projecten en trainingen, een 20% betere efficientie in zorginstellingen kan behalen.

PHC_toekomstscenario’s_zorginstellingen (PDF)

Bas van der Mierden

Prometheus HealthCare streeft naar ontwikkeling verbetering van strategische positionering en brand development denken binnen zorginstellingen en Healthcare sector.
Prometheus Healthcare is gespecialiseerd in "Zorgpositionering"
Zorgpositionering is een strategisch keuze proces voor het verkrijgen van een lang termijn voorkeurspositie bij consumenten.

Recente artikelen