Overheveling TNF-alfaremmers naar ziekenhuiskader

NVZ is het oneens met het besluit van minister Klink om TNF-alfaremmers van het genees-middelenkader (GVS) over te hevelen naar het ziekenhuiskader. De maatregel is onrealistisch en zal ten koste gaan van de kwaliteit van zorg, zo vindt de NVZ.
Minister Klink wil per 1 januari 2011 de zogenoemde TNF-alfaremmers van het GVS overhevelen naar het ziekenhuiskader. De betreffende geneesmiddelen (onder andere Remicade, Enbrel en Humira) worden ingezet bij patienten met ernstige ziekten, zoals reumatoïde artritis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en psoriasis. Hij heeft hierover op 14 juli een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (brief met kenmerk GMT-VDG 3012901). Met deze maatregel wilt de minister fors besparen op de kosten van deze farmaceutische zorg en de bekostiging principieel wijzigen.

Korting niet acceptabel
De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) is verbaasd dat de minister een dergelijk
ingrijpend besluit heeft genomen, zonder overleg hierover met betrokken partijen. Zoals het besluit er nu uitziet, betekent deze overheveling een verkapte korting voor de ziekenhuizen van € 50 miljoen. Deze korting is niet realistisch en zal ten koste gaan van de zorg. Bovendien moet het besluit al ingaan per 1 januari 2011. Daarmee is er volstrekt onvoldoende tijd voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de maatregel.

Specialistische medicatie onder verantwoordelijkheid ziekenhuis
Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) leefde al langer het voornemen om een aantal groepen medisch-specialistische geneesmiddelen, die deel uitmaken van de ziekenhuisbehandeling maar nu nog onder het GVS vallen, onder te brengen onder de aanspraak en bekostiging van de medisch specialistische zorg. Dit mede vanwege het advies dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in 2008 heeft uitgebracht inzake de afbakeningsproblematiek intra/extramurale farmaceutische zorg (NVZ Nieuws, 15 mei 2008, nr. 17).

Het voornemen van VWS schoof op, mede door het uitstellen van de invoering van prestatiebekostiging. Om nu toch een eerste stap te zetten besloot het ministerie om alvast per 2011 de geneesmiddelengroep TNF alfaremmers onder de ziekenhuisfinanciering te brengen. Dit houdt in dat enkele van de producten uit die groep uit het GVS zullen worden verwijderd. Die middelen komen dan vanaf 2011 voor rekening van de ziekenhuizen. Ook de kosten van deze geneesmiddelen in de thuissituatie komen dan onder het ziekenhuisbudget te vallen. Naar schatting gaat het om een bedrag van € 300 miljoen aan extramurale middelen. Ziekenhuizen zullen daartoe budgettair worden gecompenseerd. De kosten van intra- en extramurale middelen gezamenlijk bedragen ongeveer € 400 miljoen. VWS verwacht dat ziekenhuizen 12,5 % korting (€ 50 miljoen) kunnen bedingen op de inkoopprijzen van deze geneesmiddelen door het voeren van een preferentiebeleid en boekt die besparing vast in.

Reactie bestuur
Het bestuur van de NVZ zal een uitgebreide reactie sturen naar de minister en Tweede Kamer.
VWS heeft de NVZ uitgenodigd om de maatregel en de consequenties voor de instellingen eind augustus verder door te spreken.

Bron: NVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen