Reactie MSD naar aanleiding berichtgeving over het niet informeren van OR en RvC

MSD heeft vanochtend gereageerd op het artikel waarin de heer Brons zegt dat de Raad van Commissarissen en de OR (https://www.medicalfacts.nl/medicalbackup/2010/07/29/raad-van-commissarissen-en-or-formeel-nog-niet-geinformeerd-over-massaontslag-in-oss/) “niet-geïnformeerd” zijn.

MSD (Merck) heeft op 8 juli een voorgenomen besluit aangekondigd om oa de R&D afdeling in Oss te sluiten. De OR en ook de Raad van Commissarissen zijn hierover geïnformeerd en er is afgesproken dat de adviesaanvragen na de zomervakantie naar de OR toegestuurd zullen worden. MSD is zich zeer bewust van de regelgeving in Nederland m.b.t. ondernemingsraden en handelt daar ook naar. Alle procedures die nodig zijn na de bekendmaking van het voorgenomen besluit van 8 juli zullen in acht genomen worden.

Het is niet zo dat vooruitlopend op een advies van de OR alvast met de uitvoering wordt begonnen. Wel is MSD al aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor de oprichting van een Life Sciences Park op de locatie in Oss. Daartoe wordt aan een business plan gewerkt dat eind van dit jaar klaar zou moeten zijn. Op basis van dit business plan worden acties ingezet nadat alle procedures op de juiste wijze doorlopen zijn. Dus ook pas na de adviezen van de OR.

Recente artikelen