250.000 Euro voor onderzoek naar zorg tijdens de bevalling

Wat bevalt beter?
Onlangs heeft VUmc-onderzoeker dr. Ank de Jonge een VENI-subsidie van bijna 250.000 euro ontvangen. Van dat geld gaat zij de komende vier jaar onderzoek doen naar zorg voor vrouwen tijdens de bevalling.

Zij richt zich daarbij specifiek op vrouwen die de bevalling beginnen zonder medische indicatie, en dus zelf kunnen kiezen of ze thuis of in het ziekenhuis willen bevallen. De belangrijkste vragen in dit onderzoek zijn: Wat is de invloed van de plaats van de bevalling op eventuele complicaties bij vrouwen? Wat is hierbij de invloed van de hulpverlener (verloskundige of gynaecoloog)? En hoe ervaren de vrouwen zelf de zorg tijdens de bevalling?
Dr. Ank de Jonge is verbonden aan de afdeling midwifery science van het VUmc EMGO+-instituut en de Academie voor Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) .
VU medisch centrum

bron: Dienst communicatie