Babymassage creëert hechte band tussen moeder en baby

Dat ontdekte Neanke Van Antwerpen, master psychologie aan de Ugent en ondertussen werkzaam als kinderpsychologe. “De precieze effecten van babymassage zijn nooit eerder wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn zonder meer opmerkelijk”.

Voor haar scriptie observeerde ze 28 baby’s van gemiddeld elf maanden oud. “Op die leeftijd wordt de band tussen ouder en kind namelijk gevormd en kunnen bepaalde handelingen en gedragingen van de ouders dan ook een belangrijke invloed uitoefenen”, stelt Van Antwerpen. De baby’s werden ingedeeld in twee groepen. De ene helft werd gedurende een maand gemiddeld drie keer per week gemasseerd, de andere groep kreeg geen massage en diende dus enkel als controlegroep.

Vooraf ging Van Antwerpen bij alle baby’s na in welke mate ze aan hun moeder gehecht waren. Hiervoor observeerde ze hoe de baby’s reageerden wanneer ze alleen gelaten werden, hoe ze zich gedroegen in een voor hen vreemde ruimte en hoe ze omgingen met personen die ze niet kenden.

De onderzoekster ging ook na hoeveel ‘positieve gedragingen’ de baby’s vertoonden. Onder ‘positieve gedragingen’ verstaan we onder meer het lachen naar de ouder, het uitstrekken van de armen om opgenomen te worden en de mate waarin een baby oogcontact zoekt. “Op basis van deze observaties bepaalde ik vervolgens een ‘hechtingsprofiel’ en een maand later observeerde ik beide groepen opnieuw”, aldus Van Antwerpen.

Eigenwaarde
De resultaten spreken voor zich. De baby’s die gemasseerd werden, vertonen duidelijk een meer positieve respons naar hun moeder toe dan de baby’s die geen massages kregen. Ook wat betreft de hechting is er enkel bij de massagegroep een gunstige evolutie.

Dat met een eenvoudige massage op zo een korte tijd dergelijke resultaten geboekt kunnen worden , is zonder meer opmerkelijk. Naast een hechtere band met zijn moeder, krijgt de kleine spruit via een massage ook de geruststelling dat hij niet alleen is en een bevestiging van zijn eigen bestaan en eigenwaarde.

“Toch is zo’n massage niet altijd een goed idee”, waarschuwt Van Antwerpen. Wanneer de baby net gegeten heeft, of een beetje slaperig is, kan een massage krampen en huilbuien juist stimuleren. Niet te enthousiast worden is dus de boodschap.

Bron: Knack.be