Lange-termijn complicaties van een HIV-infectie

Array

Het proefschrift van Eefje Jong beschrijft de langetermijncomplicaties van HIV-infectie.
In 1987 kwamen de eerste middelen tegen HIV op de markt. De ontwikkeling van medicijnen tegen HIV heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In 1996 werd combinatietherapie geïntroduceerd die zeer effectief bleek tegen HIV. Het beschikbaar komen van effectieve therapie tegen HIV heeft geresulteerd in langdurige onderdrukking van HIV en daaruit voortvloeiend herstel van het immuunsysteem. Genezing van HIV is helaas nog niet mogelijk. Als de patient de medicatie stopt, zal het virus weer opvlammen. Om deze reden dient een patient levenslang behandeld te worden met medicatie.

Door de verbeterde overleving is de zorg voor HIV-geïnfecteerde personen in westerse landen verschoven van behandeling van ernstige infecties en verzwakking in het kader van AIDS naar het voorkomen en behandelen van langetermijncomplicaties van HIV-infectie en/of de behandeling. Eefje jong beschrijft in haar proefschrift enkele van deze langetermijncomplicaties.

De incidentie van hart- en vaatziekten is twee tot tien keer verhoogd onder HIV-geïnfecteerden. Traditionele risicofactoren zoals leeftijd, roken, overgewicht, suikerziekte en verhoogd cholesterol spelen ook in deze groep een belangrijke rol.  Daarnaast is bij verschillende medicijnen tegen HIV een verhoogd risico op het krijgen van een hartinfarct beschreven, deels verklaard doordat deze medicatie suikerziekte en verhoogd cholesterol kan veroorzaken.  In deel 1 meet Jong parameters in het bloed die een rol spelen bij de bloedstolling, het remmen van bloedstolling en het afbreken van een bloedstolsel om inzicht te krijgen in het mechanisme achter het in hogere mate voorkomen van hart- en vaatziekten.

Een andere belangrijke langetermijncomplicatie is het optreden van bepaalde vormen van kanker. Een aantal van deze kankers hangt samen met andere virusinfecties zoals met het humaan papillomavirus (HPV) of het Epstein Bar virus (EBV). In deel 2 wordt gekeken naar de de prevalentie van infecties met HPV en het voorkomen van voorstadia van baarmoederhalskanker en anuskanker.

HIV-gerelateerde vermoeidheid is een ander frequent voorkomend probleem met een prevalentie van 20-60% in patienten met chronische HIV-infectie tot 85% in patienten met AIDS. In deel 3 worden voorspellers van HIV-gerelateerde vermoeidheid bestudeerd om richting te geven aan de behandeling van dit lastige probleem.

Jong onderzocht verschillende aspecten die betrekking hebben op het ontstaan en het vroegtijdig opsporen van enkele langetermijncomplicaties van HIV-infectie. Het zal in de toekomst steeds belangrijker worden om te bepalen welke gastheer-, virale- en omgevingsfactoren die een risico vormen op het ontwikkelen van langetermijncomplicaties, bij een patient aanwezig zijn. De verschillende risciofactoren dienen geïntegreerd te worden in actuele richtlijnen met adviezen voor screening en behandeling. Het omgaan met de keerzijde van medaille van de sterk verbeterde overleving van patienten met een HIV-infectie vormt een uitdaging voor alle personen die betrokken zijn bij de behandeling deze patientenpopulatie

21-09-2010, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Eefje Jong, Farmaceutische Wetenschappen
Proefschrift: Long-term survival with HIV-infection: the reverse side of the medal
Promotor 1: Prof. dr. J.H. Beijnen
Promotor 2: Prof. dr. H. ten Cate
Copromotor 1: Dr. E.C.M. van Gorp
Copromotor 2: Dr. P.H.M. Smits

Bron: UU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen