Reumapatient dupe besluit minister Klink

0
336

Het Reumafonds is het oneens met het besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de TNF-alfablokkers per 1 januari onder te brengen in het ziekenhuisbudget. Dit zou betekenen dat specialisten sommige reumapatienten niet meer de juiste medicijnen kunnen voorschrijven, omdat het ziekenhuisbudget dat niet toelaat. Het Reumafonds, de Reumapatientenbond en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zijn hier fel op tegen.

In een protestbrief aan het ministerie roepen de drie partijen op dit besluit in te trekken. ‘Reumapatienten lopen het risico opnieuw in een rolstoel te belanden’, zegt Ben Dijkmans, hoogleraar reumatologie en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie vanmorgen in De Volkskrant.

Het ziekenhuisbudget is bedoeld voor geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gegeven. De meeste TNF-alfablokkers worden echter gewoon door de patienten thuis gebruikt. Er is op dit moment een goed systeem om deze medicijnen bij de patienten thuis te bezorgen.

Het voorschrijven van TNF-alfablokkers is daarbij aan strikte richtlijnen gebonden. Patienten die deze middelen nodig hebben, krijgen ze ook. Als de plannen van VWS doorgaan, is dat vanaf volgend jaar niet meer zo vanzelfsprekend.

Dat betekent dat de behandeling van een grote groep reumapatienten in gevaar komt. Zonder TNF-alfablokkers lopen deze patienten een verhoogd risico om net als vroeger invalide te raken en niet meer actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Ongelijkheid en willekeur
Als de TNF-alfablokkers niet meer door de zorgverzekeraar maar vanuit het ziekenhuisbudget worden vergoed, zal dit ongelijkheid en willekeur in de behandeling van reumapatienten tot gevolg hebben. Het zal van het ziekenhuis afhangen of er voldoende budget voor de TNF-alfablokkers kan worden gereserveerd.

De kans dat reumapatienten gaan ‘shoppen’ om de TNF-alfa blokkers toch voorgeschreven te krijgen is dan ook aanwezig. Van ziekenhuis wisselen om toch TNF-alfablokkers te krijgen heeft echter gevolgen voor de behandelhistorie en arts-patientrelatie, en is niet in het belang van de patient.

Patient de dupe
TNF-alfa blokkers zijn een doorbraak voor reumapatienten gebleken. Veel patienten kunnen dankzij deze middelen actief aan de samenleving (blijven) deelnemen. Waar vroeger de kans dat patienten arbeidsongeschikt raakten levensgroot aanwezig was, kunnen zij nu aan het werk blijven.

Het ministerie van VWS kijkt met dit besluit te weinig naar het patientenbelang en laat de patient de dupe worden van deze bezuinigingsronde van de overheid.

Reumafonds, Reumapatientenbond en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie pleiten daarom voor nieuw beraad door de minister, waarbij de betrokken partijen uit het veld gehoord zullen worden.

Bron: Reumafonds