Verpleeghuis Hogewey, kleinschalig wonen in leefstijl voor dementerende ouderen

Wonen en leven als thuis
In De Hogeweyk (van verpleeghuis Hogewey) in Weesp wonen 139 dementerende ouderen in in een speciaal voor hen gebouwde wijk met 23 woningen. De Hogeweyk is een wijk waar verpleeghuiszorg wordt geboden op een geheel unieke en eigen wijze. Het is een woonomgeving waar de dementerende het leven kan voortzetten zoals hij gewend was, ondersteund door de zorg en service die bij hem past. Het wonen staat voorop. Iedere woning voert zijn eigen huishouden.

In De Hogeweyk kunnen de dementerende bewoners gewoon veilig hun eigen voordeur uitlopen en kiezen uit een route naar het Vijverpark, het Grote Plein, de Passage, de supermarkt, het Theater, het restaurant, het café en nog veel meer. De bewoners hebben de vrijheid om veilig, zelfstandig buiten te kunnen zijn, in een gewone wijk.

De clienttevredenheid is een 9,1 (op basis van het clienttevredenheidsonderzoek 2010)! Daarbij heeft verpleeghuis Hogewey de Gastvrijheidszorg Award 2010 gewonnen!

De visie van Hogewey gaat uit van wat normaal wonen is in de maatschappij. De bewoner woont samen met anderen die dezelfde ideeen, normen en waarden hebben over het samenleven. De ideeen die een mens heeft over het leven, over wonen, over normen en waarden, bepalen de ‘leefstijl’ van die persoon. Hogewey onderscheidt 7 leefstijlen: stads, ambachtelijk, Indisch, huiselijk, Goois, cultureel en christelijk. De bewoner kiest (in overleg met zijn relatie en met Hogewey) vóór opname de leefstijl die het meest passend is.

In de Hogeweyk worden verschillende voorzieningen geboden die het mogelijk maken dat de bewoner zich vrij kan bewegen en zijn eigen leven vorm en inhoud kan geven. Buiten de bescherming van De Hogeweyk zou deze vrijheid niet haalbaar zijn doordat de dementie de bewoner beperkt in het kunnen functioneren te midden van ‘gezonde’ mensen.

Of iemand bewoner kan worden van De Hogeweyk wordt bepaald aan de hand van de door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) gestelde indicatie.

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening en onze professionele zorg hebben wij een kwaliteitssysteem waarvoor wij inmiddels de hoogste kwalificatie hebben gekregen: Het Gouden Kwaliteitskeurmerk van Perspect.