Investeren in ICT in de zorg en het onderwijs om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren

Zowel de overheid als partijen in de zorg en het onderwijs investeren in ICT om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in wat dat oplevert heeft SEO Economische Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken 16 maatschappelijke kosten-batenanalyses uitgevoerd op case- en literatuurstudies over ICT-projecten in de zorg en in het onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn het op afstand (thuis) monitoren van chronisch zieken met ICT, het ondersteunen van de samenwerking tussen zorgprofessionals door medische beelduitwisseling en het tegengaan van uitval van leerlingen in het onderwijs.

Uit dit onderzoek blijkt dat ICT investeringen door de overheid in de zorg en het onderwijs die de communicatie tussen instellingen onderling of met de client verbeteren, goed zijn voor het maatschappelijk rendement. Deze investeringen leiden namelijk tot minder reiskosten, een grotere kwaliteit van zorg en onderwijs, kortere doorlooptijden en het doelmatiger aanwenden van capaciteit. Bovendien kunnen door ICT-toepassingen nieuwe groepen worden bereikt die anders niet behandeld of geschoold zouden worden.

De onderzochte projecten waarbij ICT als hulpmiddel in de klas wordt ingezet, leveren geen eenduidig positief maatschappelijk rendement op. Dit komt volgens de onderzoekers doordat deze investeringen niet leiden tot een fundamentele verandering van het proces van lesgeven. Een andere reden kan zijn dat dit type investeringen al door de instellingen zelf worden gedaan, als zij een positief effect hebben voor de instelling. Het stimuleren door de overheid hiervan is dan meestal niet nodig.

Publicatienummer: 2010-10
Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken
Auteurs: L.M. Kok, C. Tempelman, S.G. van der Werff, C.C. Koopmans
Datum: 27-4-2010
Plaats: Amsterdam
ISBN: 978-90-6733-545-4

Klik op het linkje met de rechter muisknop en kies “Doel opslaan als…”2010-10.pdf

Bron: SEO

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen