Betaal Stoppen Met Roken uit extra accijns op sigaretten

De Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) overkoepelt tientallen ofwel (bijna) alle landelijke organisaties die zich inzetten voor de Nederlandse volksgezondheid. Zij heeft in juli de informateurs en de politieke patijen met klem verzocht om de drie volgende voornemens in het regeerakkoord te zetten:

1. een flinke accijnsverhoging op tabaksgebruik

2. een deel van de extra-opbrengst van deze accijns gebruiken voor  het vergoeden van stoppen-met-rokenprogramma’s. en

3. het roken steeds minder normaal maken.

Het roken kost de samenleving zo’n 6 miljard euro, onder andere door verlies aan arbeidsproductiviteit. Jaarlijks overlijden 20.000 mensen door roken. Het percentage  rokers in ons land is hoog vergeleken met andere Europese landen. Sinds 2004 daalt dit percentage niet meer.  Vergeleken met vele andere Europeanen beseffen weinig Nederlanders dat tabak schadelijk is. Tot zover de petitie van de NPCF in juli. In augustus heeft de slimme Minister Klink alvast overgenomen, dat in ieder geval de accijns omhoog gaat. Wilt u meer weten over de NPHF petitie? Klik  dan hier.

Guus Schrijvers