Voor ontwikkeling Parkinson gerelateerde Dementie waarschijnlijk meer nodig dan alleen maar de progressie van hersenafwijkingen

0
299

Er is voor de ontwikkeling van dementie, gerelateerd aan de ziekte van Parkinson, waarschijnlijk meer nodig dan alleen maar de progressie van hersenafwijkingen die al in de vroege fase van de ziekte aanwezig zijn. Vooral de boodschapperstof acetylcholine speelt waarschijnlijk een belangrijke rol, mogelijk in combinatie met een verlies van hersencellen in de hersenschors. Dit is de belangrijkste conclusie uit het promotieonderzoek van Hans Bosboom.

De ziekte van Parkinson wordt niet alleen gekenmerkt door problemen met de motoriek, zoals het trillen, maar ook door problemen met de mentale functies. Bij een aanzienlijk deel van de patienten ontwikkelt zich zelfs een dementie. De mechanismen die daarbij een rol spelen zijn voor een groot deel nog onbekend.

Bosboom vergeleek hersenactiviteit van een groep dementerende Parkinson-patienten met die van een groep niet-dementerende Parkinson-patienten en een groep gezonde personen. De onderzoekstechniek die hij daarbij gebruikte was magneto-encephalografie (MEG), een magnetische variant van het hersenfilmpje (EEG). Bij niet-demente patienten waren er al veranderingen in hersenactiviteit te meten. De veranderingen bij de dementerende patienten waren echter kwalitatief heel anders, zij werden vooral gekenmerkt door vertraging van hersenactiviteit en verlies van communicatie tussen hersengebieden.

Bosboom besluit zijn onderzoek met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, zoals het langdurig volgen van de hersenactiviteit van Parkinson-patienten vanaf de vroege fasen van de ziekte, het combineren van MEG met beeldvormende technieken zoals functionele MRI, als ook het vergelijken van veranderingen van hersenactiviteit van Parkinson-patienten met die van patienten met andere vormen van dementie, vooral de ziekte van Alzheimer.

  • Startdatum: 24-09-2010
  • Tijd: 13.45
  • Locatie: Aula
  • Titel: Pathophysiological mechanisms in Parkinson’s disease related dementia: an MEG study
  • Spreker: J.L.W. Bosboom
  • Promotor: prof.dr. E.Ch. Wolters prof.dr. C.J. Stam
  • Onderdeel: VU medisch centrum
  • Wetenschapsgebied: Medisch
  • Evenementtype: Promotie

Bron: VU