Stichting Twente Hart Safe bekritiseert 6-minutenbeleid Hartstichting

Het burgerinitiatief-AED dat door de Stichting Twente Hart Safe op poten is gezet, krijgt geen steun van de Nederlandse Hartstichting. In een e-mail laat de Projectmanager Implementatie, mevrouw Van Wissen, weten de politiek op een andere wijze te willen benaderen. Een onbegrijpelijk standpunt, meent de stichting Twente Hart Safe.

In antwoord op de vraag van de Stichting Twente Hart Safe aan de Hartstichting om het burgerinitiatief te (onder)steunen laat de Projectmanager Implementatie weten het met een aantal punten van het burgerinitiatief eens te zijn, maar de voorstellen niet te kunnen steunen. De reden voor dit standpunt ligt in het feit dat de Nederlandse Hartstichting enkele dagen geleden bericht heeft gehad van het Ministerie van VWS dat een door de Hartstichting aangevraagde subsidie is goedgekeurd, waardoor alle problemen rond de 6-minuten-zones opgelost worden.

Een prima zaak vindt ook de stichting Twente Hart Safe maar wederom een te rooskleurige voorstelling van zaken, die de realiteit niet benadert. Al eerder werd de 6-minutencampagne van de Hartstichting door diverse experts gehekeld vanwege een te mooie voorstelling van zaken.

Bekend is dat de overheid en lokale overheden verschillend denken over het beschikbaar stellen van financien voor de aanschaf van AED’s. Sommige gemeentebesturen vinden dit geen (kern)taak van de (lokale) overheid, maar zien dit als een particuliere verantwoordelijkheid.

Veel overheidsinstellingen hebben een of meer AED’s in bezit voor gebruik binnen de instelling. Deze apparatuur hangt doorgaans te verstoffen in stadskantoren, bibliotheken, scholen, zwembaden, sportaccommodaties, politieposten, etc. Echter, na sluitingstijd is deze apparatuur niet beschikbaar. Gezien het feit dat deze apparatuur is aangeschaft met gemeenschapsgeld, zou deze apparatuur ook 24 uur per dag, 7 dagen per week voor de bevolking beschikbaar moeten zijn. Door deze aan de buitenzijde van panden te installeren – zoals de Stichting Twente Hart Safe in het burgerinitiatief voorstelt – komt zonder extra investeringen in de aanschaf meer AED-apparatuur beschikbaar voor gebruik door hulpverleners. De bijbehorende database vereenvoudigt het opzetten van AED-netwerken in plattelands- en stedelijk gebied(en).

Ook gaat de Hartstichting met haar standpunt voorbij aan de veldwerkers die met veel passie en geestdrift werken aan het realiseren van de zogenaamde 6-minuten-zones. Samenwerken is absoluut noodzakelijk voor deze belangrijke vorm van burgerhulpverlening. Het zou de Nederlandse Hartstichting sieren om de arrogantie te doorbreken en de samenwerking met de veldwerkers te accepteren. Want laten we eerlijk zijn, zonder de vrijwilligers kan ook de Hartstichting niet functioneren.

Wie steun wil betuigen aan het burgerinitiatief-AED kan dit kenbaar maken via www.burgerinitiatief-aed.nl.