Vergoed de elektische stimulatie breed! Het zal de kwaliteit van leven drastisch verbeteren

Array

Centraal bij de behandeling van deze patienten staat gewoonlijk een optimale “op maat” therapie om een succesvolle herintrede in de maatschappij mogelijk te maken. Omdat bij een groot aantal neurologische aandoeningen genezing niet mogelijk is, wordt er bij de behandeling van deze patienten dikwijls gezocht naar alternatieven in functie, dat wil zeggen ondersteunende middelen (zoals een rolstoel), en naar bestrijding of onderdrukking van symptomen met behulp van orale medicatie of destructieve chirurgie.

Hoewel veel patienten baat hebben bij deze therapieen blijft er desondanks een grote groep patienten over die om verschillende redenen onbehandelbaar zijn of bij wie onherstelbaar functieverlies is opgetreden. Bij de behandeling van deze patienten kan neuromodulatie uitkomst bieden. Neurostimulatie is een vorm van therapie waarbij neurofysiologische signalen geïnitieerd of beïnvloed worden met als doel de functie en werking van het zenuwstelsel te veranderen en therapeutische effecten te bereiken. Nadat een neurostimulator is geïmplanteerd en de implantatieplaats voldoende is hersteld, kunt u samen met uw arts een pijnbehandelingsprogramma opzetten. Om u beter in staat te stellen uw normale dagelijks leven weer op te pakken, kunnen naast het neurostimualatie ook andere behandelvormen als fysiotherapie en oefentherapie worden toegepast.

Neurostimulatie bestaat o.m. uit:

Elektrische stimulatie van specifieke regio’s in het zenuwstelsel, en het lokaal toedienen van stoffen in het centrale zenuwstelsel of in de liquor ter hoogte van het ruggenmerg of de ventrikels.

In Nederland heeft een groot aantal mensen last van aandoeningen van het zenuwstelsel die hen beperken in het functioneren. Jaarlijks worden 41.000 mensen getroffen door een eerste hersenbloeding en krijgen nog eens 7.000 mensen een tweede hersenbloeding. Er zijn momenteel 190.000 patienten die leven met de gevolgen van een beroerte. Daarnaast zijn er 16.000 patienten met multiple sclerose en 10.000 mensen met een dwarslaesie. Het gevolg van deze aandoeningen is dat mensen worstelen met lichamelijke handicaps en functieverlies van handen, armen en/of benen. Niet alleen kunnen patienten niet meer de dingen doen waar ze van houden – zoals sporten en reizen – maar soms zijn ze niet eens in staat de dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals aankleden, tanden poetsen, boodschappen doen en koken. Deze beperkingen geven frustraties omdat men niet meer onafhankelijk kan leven.

In de laatste tien jaar is er meer inzicht gekomen in het functioneren van het zenuwstelsel. Dit heeft geleid tot het therapeutisch en functioneel toepassen van elektrische stimulatie van de zenuwen. Deze zogenaamde neurostimulatie is een methode waarbij zenuwen en spieren worden gestimuleerd door middel van elektrische pulsjes, waardoor ze geactiveerd raken. Bij vele vormen van “neurostimulatie” (bijvoorbeeld bij diepe hersenstimulatie) is er eigenlijk geen sprake van een direct stimulerende werking , maar wel van direct remmende werking op de direct onderliggende nervale strukturen. Een remmende werking op het ene gebied (hersenkern) kan indirect een stimulerende werking op een ander hiermee verbonden gebied (hersenkern) veroorzaken.

Er zijn nu veel toepassingen van neuromodulatie ontwikkeld deze therapie is al beschikbaar voor:

 1. Onregelmatige hartritmes
 2. Hartfalen
 3. Syncope
 4. Hartklepaandoening
 5. Coronaire vaatziekte
 6. Atriumfibrillatie
 7. Ziekte van Parkinson
 8. Hydrocefalie
 9. Spasticiteit
 10. Chronische pijn
 11. Ziekte van Ménière
 12. SchildklierziektenGastroparese
 13. Fecale incontinentie en obstipatie
 14. Overactieve blaas en urineretentie
 15. Diabetes
 16. Pijn
 17. Urine incontinentie

Bij de behandeling van neurologische aandoeningen met neuromodulatie kan gebruik worden gemaakt van een aantal methoden om in de neurofysiologie in te grijpen. De uiteindelijk geselecteerde methode wordt gekozen op basis van de soort en de oorzaak van de aandoening. Primair kan bij de neuromodulatietechniek gekozen worden uit de volgende methoden:

Elektrische stimulatie voor activering van de motoriek.
Vooral wordt hierbij gedacht aan het activeren van verlamde spieren ten einde bewegingen weer mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is peroneus stimulatie voor herstel van een sleepvoet.

Elektrische stimulatie voor beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel.
Hierbij wordt bedoeld het beïnvloeden van centraal gelegen neurale netwerken (ruggenmerg en hersenen). Voorbeelden hiervan zijn stimulatie van zenuwbanen bij aandoeningen op centraal niveau, zoals overmatige reflexen (spasmen en clonus), pijn, epilepsie en Parkinson.

Lokale toediening van stoffen voor beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel.
Hierbij kan worden gedacht aan neurologische aandoeningen als gevolg van een ontregeling van de aanmaak van stoffen die nodig zijn voor de signaaloverdracht tussen neuronen en leiden tot ongecontroleerde bewegingen, zoals spasticiteit en tremoren. Door deze stoffen lokaal toe te dienen in de liquor ter hoogte van het ruggenmerg of de ventrikels kan veelal een goed effect bereikt worden bij lage doses en zonder de vele bijwerkingen.

Dagelijks leven met neurostimulatie

Als de behandeling slaagt, kan neurostimulatie u helpen uw chronische pijn te onderdrukken en beter te functioneren in uw normale dagelijkse activiteiten.1-6 Bespreek met uw arts bij welke activiteiten u met neurostimulatie een verbetering kunt verwachten.

Leven met een neurostimulator

Na de eerste herstelperiode (zes tot acht weken) wordt neurostimulatietherapie voor pijn een vast onderdeel van uw dagelijkse routine.

De neurostimulator:

 • maakt geen geluid;
 • is doorgaans niet zichtbaar onder uw kleding;
 • kan aanvoelen als een kleine onderhuidse bobbel;
 • kan worden ingesteld met een draagbaar programmeerapparaat ter grootte van een mobiele telefoon.

Onder andere de Nederlandse CVA-vereniging maakt zich sterk voor vergoeding van apparaten voor neurostimulatie. Maar eigenlijk zou dit initiatief moeten gelden voor alle hier boven genoemde indicatie die niet integraal vergoed zijn. Op dit moment wordt neurostimulatie door de zorgverzekeraar niet altijd vergoed. En ook bekendheid bij artsen van de mogelijkheiden van neurostimulatie is beperkt. Het zou veel breder kunnen worden ingezet en het zou mij niet verbazen dat dit de maatschappij uiteindelijk winst oplevert, ook in financieel opzicht. Vaak krijg je weer meer mensen voor terug die weer actief in de maatschappij kunnen participeren.

Ook vanwege het ontbreken van vergoeding kunnen veel mensen geen gebruik maken van deze apparaten en hebben daardoor niet de mogelijkheid de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Men kan het initiatief van de Nederlandse CVA-vereniging steunen door de petitie: “Vergoed de neurostimulatie apparaten” te tekenen,

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen