Catharina-ziekenhuis mag nieuwe techniek hartklepvervanging langer blijven uitvoeren

Array

Het ministerie van VWS heeft deze week bepaald dat het Catharina- ziekenhuis de nieuwe techniek voor het vervangen van hartkleppen via onder andere de lies mag blijven uitvoeren tot zes weken na het besluit op het bezwaarschrift dat het Catharina- ziekenhuis heeft ingediend bij het ministerie van VWS. De bezwaarprocedure en de besluitvorming door de minister zal begin volgend jaar zijn afgerond. Het Catharina- ziekenhuis ziet de toekomst hiervan met vertrouwen tegemoet.

Kort geding
Eerder nog had het Catharina-ziekenhuis een kort geding aangespannen omdat zij het niet eens is met het besluit van het ministerie van VWS om het Catharina-ziekenhuis geen vergunning te verlenen voor de nieuwe techniek. Ook maakte het Catharina-ziekenhuis bezwaar tegen de korte termijn – 15 augustus – waarop het zou moeten stoppen met het uitvoeren van de nieuwe techniek. Dit zou betekenen dat de patiënten die na deze datum voor deze ingreep ingepland stonden, overgedragen zouden moeten worden aan een van de vijf centra elders in Nederland die wel een vergunning hebben gekregen. De rechter bepaalde dat het Catharina-ziekenhuis nog tot en met 20 oktober mocht doorgaan met deze behandeling.

Eén lijn door VWS
Ook andere ziekenhuizen die geen vergunning toegewezen hebben gekregen zijn elders in het land naar de rechter gestapt. Daar bepaalde de rechter dat zij de behandeling mogen blijven uitvoeren tot zes weken na het besluit op het bezwaarschrift dat de ziekenhuizen hebben ingediend bij het ministerie van VWS. Het ministerie besloot daarop deze lijn door te trekken naar de andere protesterende ziekenhuizen, en die allemaal tegemoet te komen.

Kwaliteit en ruime ervaring

Het Catharina-ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitseisen voor het verrichten van deze Transcatheter hartklepinterventies (THI s) en is één van de twee ziekenhuizen met de meeste ervaring op dit terrein. Gebaseerd op deze ervaring heeft het Catharina-ziekenhuis landelijk gezien de op één na laagste mortaliteit (sterfte) voor deze behandeling.

Recente artikelen