Impuls voor onderzoek naar spierziekten in Nederland

Array

Prinses Beatrix Fonds stelt bijzondere leerstoel in voor neuroloog uit het LUMC
Op 1 september 2010 is neuroloog dr. Jan Verschuuren benoemd tot bijzonder hoogleraar Neuromusculaire ziekten bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar en wordt gefinancierd door het Prinses Beatrix Fonds.

Prof. Verschuuren richt zich in zijn onderzoek op aandoeningen van de spier zelf, zoals Duchenne spierdystrofie én op ziekten waarbij de overgang tussen zenuw en spier aangedaan is (myasthenie). Bij myasthenie is de signaaloverdracht van zenuw naar spier verstoord, bijvoorbeeld door een genetisch defect of doordat het eigen afweersysteem de eiwitten aanvalt die de signalen moeten overbrengen. Zodoende kan de spier de opdrachten van het centraal zenuwstelsel niet uitvoeren.

“Wij proberen in kaart te brengen bij wie de genoemde ziektes ontstaan, welke mechanismen erachter zitten en hoe we de patient beter kunnen maken”, legt Verschuuren uit. “Denk aan immunologisch onderzoek in het lab, waarbij we kijken tegen welke eiwitten de antistoffen van myastheniepatienten gericht zijn. Of denk aan onderzoek met bloed of spierweefsel om na te gaan welke eiwitten een rol spelen bij het ziekteproces in jongens met Duchenne spierdystrofie. Dat moet meer inzicht geven in de ontstaansmechanismen van deze ziektes.”

Therapie
Daarnaast werkt de hoogleraar binnen zijn onderzoeksgroep aan een meer gedetailleerd inzicht in de spieren met MRI, aan effecten van de ziekte van Duchenne op het cognitief vermogen van patienten. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van therapieen. “Met de ziekte van Duchenne zijn we daarmee al aardig op weg – de door het LUMC ontwikkelde antisense-therapie wordt nu verder ontwikkeld en momenteel bij patienten getest. Bij myasthenie werken we mee aan internationale studies die een mogelijk positief effect van het verwijderen van de thymus, oftewel zwezerik, bestuderen en testen we nieuwe afweeronderdrukkende medicijnen.” De benoeming tot hoogleraar vormt voor Verschuuren een extra erkenning voor zijn onderzoeksgebied.

Het Prinses Beatrix Fonds zet zich in voor mensen met een spierziekte of bewegingsstoornis, onder meer door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Met het instellen van bijzondere leerstoelen zorgt het fonds ervoor dat spierziekten en bewegingsstoornissen een strategische positie krijgen binnen universitair medische centra. Hiermee wordt onderzoek gewaarborgd en internationale samenwerking gestimuleerd.

LUMC

Als het centrum van medische vernieuwing streeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar een (inter)nationaal erkende vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De kerntaken van het LUMC zijn onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg, opleiding en bij- en nascholing. Het LUMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.

Recente artikelen