Inspectie Werk en Inkomen ( IWI): Begeleiding zieke werklozen kan beter

Array

UWV moet zieke werklozen helpen bij terugkeer naar werk. Deze kwetsbare doelgroep heeft een voortvarende en op maat gesneden begeleiding nodig. De Inspectie Werk en Inkomen signaleert bij de re-integratie van langdurig zieke werklozen een aantal tekortkomingen en knelpunten. UWV heeft een verbeterplan opgesteld.

IWI onderzocht – naast de preventie van langdurige werkeloosheid bij zieke werklozen – ook de activiteiten van UWV voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Het is van belang dat deze groep zich snel meldt bij UWV WERKbedrijf. Zeker in de beginperiode vóór of na het ontstaan van werkloosheid is de kans op een geslaagde werkhervatting het grootst. Vooral mensen met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid moeten sneller de benodigde intensieve ondersteuning bij het vinden van nieuw werk krijgen. UWV wijst met voorlichting en advies op het belang van vroege melding van dreigende werkloosheid. Niettemin melden zich maar relatief weinig werknemers meteen nadat duidelijk is dat zij worden ontslagen. UWV kantoren verschillen in de mate waarin zij een vroege melding van dreigende werkloosheid bevorderen. Meerdere UWV locaties wijzen met voorlichting en advies op het belang van vroege melding van dreigende werkloosheid, andere locaties geven dit onderwerp minder prioriteit.

Veel van de mensen die zich zelf melden zijn in staat zelf weer werk te vinden. Er is echter ook een groep mensen met een verhoogd risico op langdurige werkloosheid. Deze mensen hebben intensievere ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan nodig. Het is hierbij belangrijk dat snel wordt vastgesteld wat de juiste ondersteuning is.

De begeleiding van zieke werklozen concentreert zich op het oplossen van de medische problemen van de werkloze. De focus op werkhervatting komt pas laat en te weinig tot stand. Daarbij speelt een rol dat de re-integratie van zieke werklozen in een ander deel van de organisatie is ondergebracht dan de re-integratie van andere uitkeringsgerechtigden. UWV Werkbedrijf zet zijn kennis en expertise met betrekking tot de mogelijkheden op de arbeidsmarkt niet structureel in voor zieke werklozen.

Een goed werkend registratiesysteem waarmee klant en proces gevolgd en gestuurd kunnen worden ontbreekt. Daarnaast kampen sommige UWV kantoren met capaciteitsproblemen. In de helft van de onderzochte gevallen worden probleem-analyses en re-integratieplannen ongeveer drie maanden te laat opgesteld. UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ver-beterplan opgesteld om de geconstateerde tekortkomingen en knelpunten aan te pakken.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen