UMC St Radboud en Zevenheuvelenloop investeren in samenwerking

Array

Sport en gezondheid als basis voor serieuze relatie UMC St Radboud en de stichting Zevenheuvelenloop
Het UMC St Radboud en de stichting Zevenheuvelenloop gaan een serieuze relatie aan om sport en gezondheid nauw aan elkaar te verbinden. Het UMC St Radboud legt zich toe op de gezondheid van de lopers door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en medische verzorging tijdens de loop. De stichting Zevenheuvelenloop zet zich in om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken voor het project ‘Lopen voor Nieuw Leven’.  De besturen van beide organisaties ondertekenen donderdag 9 september een samenwerkingsovereenkomst.

Onderzoek lichaamstemperatuur deelnemers
Het team van fysioloog prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud volgt al enkele jaren de temperatuurschommelingen van de deelnemers aan de ABN AMRO Zevenheuvelenloop. Opvallend is dat 15% van de deelnemers uit 2009 met een lichaamstemperatuur boven de 40,0°C over de finish kwam. Wanneer dit aantal wordt doorgerekend naar het totale aantal deelnemers betekent dit dat ongeveer 4500 hardlopers oververhit over de streep kwamen. Omdat de oververhitte deelnemers al een viermaal zo hoge temperatuurtoename tijdens de warming-up lieten zien, duidt dit mogelijk op een afwijkende thermoregulatie die (gedeeltelijk) aan genetische factoren is gekoppeld. Dit jaar gaan de onderzoekers hier vervolgonderzoek naar doen.

Eerste hulp en ‘Lopen voor nieuw Leven’
Naast het wetenschappelijk onderzoek verzorgt UMC St Radboud met het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Nijmegen e.o. alle eerste hulpposten langs de route. De mobiele eerste hulp (deels door studenten van UMC St Radboud en Radboud Universiteit) en de coördinatie daarvan in de centrale meldkamer worden ook door het Radboud verzorgd.

De stichting Zevenheuvelenloop heeft op haar beurt het goede doel ‘Lopen voor nieuw Leven’ geadopteerd. Dit onderzoeksprogramma ondersteunt vrouwen bij wie gezond zwanger blijven een probleem is. De opbrengsten van de actie komen onder andere voort uit een vrijwillige bijdrage van de deelnemers en uit een sponsorloop van Nijmeegse scholieren en gaan volledig naar het onderzoek.

UMC St Radboud grootste deelnemer
Al enkele jaren is het UMC St Radboud de grootste deelnemer aan de bedrijvenloop van de ABN AMRO Zevenheuvelenloop. Dit jaar stijgt het aantal Radbouddeelnemers tot boven de 500. Het UMC St Radboud wil nu in de teamcompetitie als snelste naar voren komen en heeft een topteam geselecteerd waarin ook oud-directeur van de stichting Zevenheuvelenloop Henk Stevens deelneemt.

Recente artikelen