Blootstelling en risicobeoordeling van dioxinen en PCB’s bij de mens

0
200

Blootstelling en risicobeoordeling van dioxinen en PCB’s bij de mens Dioxines, waaronder de stof TCDD, kunnen ontstaan bij de productie van onkruidverdelgers. Daisy Boers deed onderzoek naar blootstelling aan TCDD en het effect daarvan op sterfte en veranderingen in het immuunsysteem bij de mens. De resultaten van het onderzoek gaven geen duidelijk beeld wat betreft de oorzaak-specifieke sterfte. Wel kwam zij tot de conclusie dat TCDD een minder hoog risico op sterfte aan kanker oplevert dan voorheen werd aangenomen. Boers nam bij een groep (voormalige) werknemers van twee herbicidenfabrieken bloed af en onderzocht op de aanwezigheid van onder anderen dioxinen. Ze reconstrueerde ook de concentraties TCDD ten tijde van de laatste blootstelling. Vervolgens onderzocht ze het effect van TCDD op oorzaak-specifieke sterfte. Boers mat ook de concentraties PCB’s in bloedmonsters afkomstig van de algemene bevolking. Deze bloedmonsters zijn afgenomen in de jaren ’70, voor het verbod op PCB’s in de meeste Westerse landen van kracht was. Een vergelijking van de concentraties van destijds met de huidige concentraties laten een afname zien, maar het zal nog wel enige tijd duren voor die concentraties verdwenen zullen zijn.

07-10-2010, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Daisy Boers, Diergeneeskunde
Proefschrift: Exposure and risk assessment of dioxins and PCBs in humans
Promotor 1: Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik
Copromotor 1: dr. ir. R.C.H. Vermeulen
Copromotor 2: dr. ir. L. Portengen

Bron: UU