Medisch specialisten voeren landelijk actie

Medisch specialisten voeren op donderdag 7 oktober landelijk actie tegen de voorgestelde wetswijzigingen van demissionair minister Klink. De actie krijgt de vorm van een zondagsdienst. Volgens  de Orde van Medisch Specialisten is de actie nodig om de minister van VWS ervan te overtuigen dat het doorvoeren van de wetswijzigingen grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Volgens de Orde van Medisch Specialisten is de actie nodig om de minister van VWS ervan te overtuigen dat het doorvoeren van de wetswijzigingen grote gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden en de kwaliteit van de zorg te garanderen wil de minister de macht en verantwoordelijkheid bij de raden van bestuur van de ziekenhuizen neerleggen. Daarom heeft de minister de Wet Clientenrechten Zorg (WCZ) en de aanpassing van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Invoering van deze wetten zal echter leiden tot kwaliteitsverlies van de Nederlandse gezondheidszorg.

Gevolgen wetswijzigingen
Door de voorliggende plannen van de minister is niet langer de medisch specialist degene die het laatste woord heeft over de noodzakelijke behandeling, maar zal de raad van bestuur van het ziekenhuis dat worden. Een ander effect van de plannen is dat de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren in een dienstverband worden gedwongen. De minister denkt hiermee de kosten onder controle te krijgen, want door een aanpassing in de wet (Wmg) verandert de manier van declareren van medisch specialisten. Hierdoor verdwijnt de vrij gevestigd medisch specialist.

De plannen van de minister zullen zeker geen kostenbesparing opleveren, maar wel verschraling van de zorg, demotivatie  en inefficientie. Kortom, als de plannen doorgaan dan:
•             krijgen niet-professionals de uiteindelijke zeggenschap over de behandeling
•             kunnen minder patienten worden geholpen, met als gevolg wachtlijsten
•             kunnen patienten niet langer vanzelfsprekend de optimale medicatie,
diagnose of behandeling krijgen

Noodzaak acties
Medisch specialisten maken zich zorgen over de dreigende afbraak van de huidige kwaliteit van zorg. Daarom strijden zij tegen deze plannen. De Orde heeft de minister per brief gevraagd om uiterlijk 7 september jl. in overleg te treden om tot een constructieve oplossing te komen. De minister heeft op deze brief niet gereageerd. Daarom is nu besloten over te gaan tot actie.

Uitvoering zondagsdienst
Bij de uitvoering van de actie waken medisch specialisten ervoor dat patienten zo min mogelijk nadelen ondervinden. “We zorgen er wel voor dat er meer dokters dan op een normale zondagsdienst in het ziekenhuis aanwezig zijn”, aldus Janko de Jonge, voorzitter van het Landelijk ActieComité van de Orde van medisch specialisten. “Zo kunnen we eventuele incidenten goed blijven opvangen. We willen de hinder voor patienten zo klein mogelijk houden. Uiteraard gaat de spoedeisende hulp gewoon door. Daarnaast zullen de specialisten in de ziekenhuizen op deze dag ook juist extra patientgerichte activiteiten organiseren”.

Bron: Orde Medisch Specialisten

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen