Concentratie alvleesklieroperaties spaart levens

Array

Door het concentreren van alvleesklieroperaties in de regio Brabant en Noord-Limburg is het percentage patiënten dat overlijdt na de operatie de afgelopen jaren gedaald van 24% naar 4%. De kwaliteit van de zorg voor deze operatie is enorm toegenomen doordat dezelfde ervaren specialisten de complexe en zeldzame ingreep vaker doen en getrainde medische teams in staat zijn accuraat te reageren op complicaties. Dit blijkt uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door chirurg-oncoloog Ignace de Hingh van het Catharina-ziekenhuis, in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ).
In 2005 bracht het IKZ het hoge sterftecijfer op deze specifieke behandeling naar buiten. Om het cijfer terug te dringen gingen de regionale ziekenhuizen direct over tot centralisatie van tien naar drie ziekenhuizen. Sindsdien voeren alleen het Catharina-ziekenhuis, het Jeroen Bosch ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis de alvleesklieroperaties in de regio Brabant en Noord-Limburg uit.
Beter behandelresultaat
Alvleesklierkanker is een complex ziektebeeld dat vaak laat wordt ontdekt. Bij veel patiënten zijn er dan al uitzaaiingen. Alleen het verwijderen van de tumor kan het leven enkele jaren verlengen. Ook de operatie is zeer complex en goede nazorg is cruciaal; van de geopereerde patiënten krijgt 30 tot 40% complicaties. Uit het onderzoek dat recent is uitgevoerd blijkt dat concentratie van zorg, veel en vaak hetzelfde op een procesmatige manier door ervaren specialisten laten doen, een beter behandelresultaat oplevert. Niet alleen de overlevingskans verhoogt, ook de lange termijn overleving verdubbelt. Door de operaties in een beperkt aantal ziekenhuizen te concentreren, bouw je ervaring op in de zorg voor deze patiënten en neemt de kwaliteit toe, aldus de Ignace de Hingh.
Catharina Oncologiecentrum
Binnen het Catharina Oncologiecentrum, integraal onderdeel van het Catharina- ziekenhuis, werken alle disciplines die zich met kanker bezig houden nauw samen zodat resultaten sneller kunnen worden geboekt. In dit kankerexpertisecentrum wordt door bundeling van oncologisch onderzoek, in combinatie met een multidisciplinaire aanpak, topzorg en topbehandeling aangeboden aan patiënten met kanker. De Hingh: Het is van belang dat behandeling van alvleesklierkanker gebeurt in teamverband waar ook MDL- artsen, radiologen en intensivisten deel van uit maken. Door deze samenwerking en
concentratie van het aanbod komt vandaag de dag 30% van de patiënten met alvleesklierkanker in aanmerking voor deze specifieke ingreep. Eerder was dit nog 19%. Tevens liggen patiënten na de operatie korter in het ziekenhuis .

Van alle soorten kanker vormt alvleesklierkanker de vierde doodsoorzaak. In de regio Brabant en Noord-Limburg krijgen jaarlijks gemiddeld 300 patiënten alvleesklierkanker. Van deze patiënten kunnen er 50 geopereerd worden. MDL-artsen zijn Maad-Darm-Leverartsen

Recente artikelen