Stichting Twente Hart Safe: “na sluitingstijd kunt u doodvallen”

0
177

Ruim een maand geleden ging de site  Burgerinitiatief-aed.nl online. De site vraagt steun om wet- en regelgeving omtrent AED’s gerealiseerd te krijgen. 40.000 steunbetuigingen zijn nodig om dit onderwerp op de politieke agenda geplaatst te krijgen. Met name overheidsinstellingen zullen dan verplicht hun AED-apparatuur 24 uur per dag 7 dagen per week uitpandig beschikbaar moeten maken.

Inmiddels hebben 1.500 mensen hun steun betuigd via de website. Echter hadden dit er  al 150.000 moeten zijn volgens Henk Poort van de Stichting Twente Hart Safe. Vooral de landelijke media laten het burgerinitiatief links liggen. Waarom? …Daarover kan de stichting slechts gissen. Een belangrijke reden zou kunnen zijn dat de diverse landelijke media niet voldoende op de hoogte zijn betreffende de werking van het AED Alert systeem die in 11 van de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s wordt gebruikt. Het aantal veiligheidregio’s dat gebruik gaat maken van AED Alert zal de komende tijd verder uitbreiden.

AED Alert is vergelijkbaar met het Amber Alert, het verschil zit in het feit dat AED Alert op postcode van het slachtoffer gecertificeerde burgerhulpverleners kan alarmeren die zijn opgenomen in de database van AED Alert. AED Alert is geen vervanging van de reguliere ambulancezorg maar vullen elkaar juist aan. Hier kan belangrijke tijdwinst tussen aankomst van de eerste gecertificeerde burgerhulpverlener en ambulances worden geboekt die het verschil kunnen maken tussen leven of dood. Voor de goede orde willen wij benadrukken dat AED Alert wordt aangestuurd door de 112 meldkamers van de diverse ambulancediensten.

OPMERKELIJK
Het is opmerkelijk dat vrijwel elke gemeente in Nederland één of meerdere AED’s in haar bezit heeft. Juist het feit dat gemeenten geen wettelijke plicht hebben om voor AED apparatuur zorg te dragen beroept men zich op het feit een goede werkgever te willen zijn. Onlangs kwamen wij met een gemeente in gesprek die geen cent wilde bijdragen aan het burgerhulpverlening systeem AED Alert omdat de ambulancedichtheid ruim voldoende zou zijn. Achteraf blijkt dat deze gemeente voor haar eigen organisatie maar liefst over ruim 30 dure type AED toestellen beschikt. Zoals bekend sluiten veel overheidsinstellingen na kantoortijd. Dus na sluitingstijd kunt u doodvallen.

Dit zijn dan de AED’s die hangen te verstoffen in stadskantoren, bibliotheken, scholen, zwembaden, sportaccommodaties en politieposten. Er zijn situaties bekend waarbij een slachtoffer kwam te overlijden terwijl er op 100 meter afstand een AED voor handen was. Gezien het feit dat deze apparatuur is aangeschaft met gemeenschapsgeld dienen deze ook 24 uur per dag zeven dagen per week voor de bevolking beschikbaar te zijn, aldus het standpunt van Burgerinitiatief-aed.nl Als deze apparatuur in goede behuizingen worden ondergebracht, en die zijn er,  en in een alarmeringssysteem (zoals AED-Alert) wordt aangemeld kan dit vele levens redden.

Hypocriet?
Onlangs bereikte Nederland het trieste nieuws dat Conny Mus, buitenland correspondent voor RTL4 was overleden aan een hartstilstand. Ook het nieuws dat Ajaciet, Evander Sno was getroffen door een hartstilstand sloeg in als een bom. De landelijke media hebben hieraan veel aandacht geschonken terwijl er voor belangrijke zaken die levensreddend kunnen zijn wij geen gehoor vinden. Hoe kan dat?… Waarom moet heel Nederland een avondvullend programma bekijken waarin een bekende Nederlander de hemel wordt in geprezen? Natuurlijk is het erg wat erg is gebeurt maar het overkomt 16000 Nederlanders op jaarbasis. Zijn die dan minder erg? Ook dit zijn persoonlijke drama’s.

U kunt uw steun betuigen via: www.burgerinitiatief-aed.nl