Veranderingen in energiestofwisseling gemeten met een MRI-scanner (Promotie)

0
254

Een MRI-scanner kan niet alleen gebruikt worden om afbeeldingen van zachte weefsels te maken. Ook concentraties en omzettingen van bepaalde chemische stoffen kunnen gemeten worden. Christine Nabuurs heeft deze metingen gebruikt om te kijken naar veranderingen in de energiehuishouding in skeletspieren en de hersenen.
Uit dit onderzoek blijkt dat bij een genetische afwijking in de aanmaak van creatine (een belangrijke stof in de energiehuishouding) deze stof geheel verdwijnt. Dit heeft grote consequenties op de energiehuishouding in het hele lichaam. Ook leidt dit tot een afname in functie en omvang van spieren. Door creatine oraal toe te dienen herstelt het skeletspierweefsel heel snel. Bij de opname van creatine in de hersenen is het herstel veel trager.
Ook heeft Nabuurs de rol van uitwisselingsreacties (tussen ADP en andere fosfaathoudende verbindingen) en fysische processen onderzocht. Hieruit blijkt dat ADP zich in de cel bindt aan een vaste stof. Deze bevinding trekt de veelgebruikte berekening van ADP-concentraties in twijfel. Aan deze berekening zijn tot nu toe diverse modellen voor de energiehuishouding in weefsels opgehangen.

Biografie
Christine Nabuurs (Nijmegen, 1978) studeerde biomedische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdeling Radiologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Institute for Genetic and Metabolic Diseases. Sinds maart 2010 is zij werkzaam als postdoc aan de École Polytechniques Fédérale de Lausanne in Zwitserland.

Datum: woensdag 6 oktober 2010
Tijd: 10:30  Locatie
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: mevrouw ir. C.I.H.C. Nabuurs
Promotors: De heer prof. dr. A. Heerschap
Copromotors: De heer dr. D. Isbrandt (Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf)
Titel promotie: In vivo magnetic resonance spectroscopy of energy metabolism in mice

Bron: RU