Immens tekort aan verzorgenden Amsterdam dreigt

Amsterdam stevent af op een groot zorgprobleem. De komende jaren zal de vraag naar zorg explosief stijgen, terwijl tegelijkertijd het aantal werkers in de zorg afneemt. Dit blijkt uit de publicatie Jaarbeeld 2010 van de Sigra, de koepel van Amsterdamse zorgbedrijven. Volgens de Sigra stevent de stad af op een groot zorgprobleem. Tussen nu en 2025 verlaten 18.000 medewerkers de zorg vanwege hun leeftijd. Nog eens 20.000 jongere verzorgenden vertrekken om andere redenen, zoals toenemende werkdruk, files en gebrek aan betaalbare woningen in Amsterdam.

Tekorten
Volgens andere cijfers, uit het rapport RegioMarge, is binnen vijf jaar 28 procent van de vacatures in de Amsterdamse zorg niet te vervullen. Vooral aan verzorgenden en verpleegkundigen zijn tekorten in aantocht.

Een op de drie
In Amsterdam ligt de uitstroom van personeel uit de zorg nu al op 28 procent per jaar, hoger dan in de rest van het land (21 procent). In de verzorging, verpleging en thuiszorg is de vlucht van personeel nog veel groter: daar vertrekt in Amsterdam jaarlijks een op de drie medewerkers.

45+
Uit gegevens van pensioenfonds PGGM blijkt dat bijna de helft van de zorgmedewerkers in de regio- Amsterdam nu 45 jaar of ouder is. ‘De regionale zorg krijgt dan ook de komende jaren te maken met een grote uitstroom van ouder personeel,’ waarschuwt Sigra. ‘Voor het 61-ste levensjaar heeft het grootste deel van de medewerkers de zorg verlaten.’

Omdat een flink deel van de uitstroom het gevolg is van toegenomen werkdruk, zal een verhoging van de pensioenleeftijd in de zorg weinig effect te hebben, concludeert Sigra. ‘Driekwart van alle zorgmedewerkers vindt de werkdruk te hoog. Het lijkt daarom belangrijk de werkdruk te verlagen.’

Bron: Het Parool