Patiënten van Medisch Spectrum Twente met een gebroken heup sneller naar huis

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede en AriensZorgpalet, eveneens in Enschede, gaan de zorg voor patienten die met een heupfractuur in het ziekenhuis worden opgenomen, verbeteren. Een naadloze overgang van het verblijf en de behandeling in het ziekenhuis naar de revalidatie in het verpleeghuis zorgt ervoor dat de patient sneller dan voorheen naar huis kan.

Jaarlijks worden ongeveer 300 patienten met een gebroken heup in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) opgenomen. Daarvan kan ongeveer de helft na opname in het ziekenhuis direct naar huis om te revalideren. De circa 150 overige patienten hebben eerst tijdelijk revalidatie nodig in een verpleeghuis alvorens ze naar huis kunnen.

Voor een goed herstel is het van belang dat deze revalidatie meteen na de behandeling in het ziekenhuis plaats vindt. In het verleden moesten patienten lang wachten voor er een plek was in het verpleeghuis. Gevolg hiervan was dat ze onnodig lang in het ziekenhuis lagen wat hun herstel niet ten goede kwam.

Medisch Spectrum Twente en AriensZorgpalet hebben besloten om de zorg voor deze groep patienten te verbeteren. In 2009 is het project `Herstel na een heupfractuur’ gestart. Doelgroep zijn patienten met een gebroken heup die worden geopereerd in MST en vervolgens revalidatie in een verpleeghuis nodig hebben. Daarbij is de patient en zijn behoefte aan zorg als uitgangspunt genomen. Voor hem is het van belang om geen drempels te ervaren binnen de zorg en behandeling na een gebroken heup. Doel van het project is een naadloos zorgtraject waarbij behandeling, informatie en communicatie volledig op elkaar zijn afgestemd.

In maart 2010 is gestart met de nieuwe werkwijze. Op basis van de eerste resultaten kan worden geconcludeerd dat door de nieuwe werkwijze patienten na een gebroken heup sneller revalideren en daardoor sneller weer naar de thuissituatie terug kunnen keren en dat is `pure winst’ voor de patient.

Op 14 oktober 2010 zullen de nieuwe werkwijze en de bereikte resultaten worden gepresenteerd in een minisymposium `Herstel na een heupfractuur’ dat in het Dish hotel wordt gehouden.

Santeon