Seksuele diversiteit in Groningse Marokaanse gemeenschap

Hulpverleningsdienst Groningen
Afgelopen vrijdag 1 oktober 2010 zijn vertegenwoordigers van de Groningse Marokkaanse gemeenschap, het COC en Sense Noord Nederland een gesprek aangegaan over seksuele diversiteit binnen de Marokkaanse gemeenschap. Dit in het kader van de regenboogweek, de week van 2 t/m 11 oktober 2010, waarin aandacht gevraagd wordt voor verschillende vormen van seksuele beleving en gezondheidsaspecten hierbij.

Bevordering seksuele gezondheid allochtonen
Er worden tijdens deze week tal van activiteiten georganiseerd door verschillende instellingen, waaronder het COC Groningen en Drenthe, GGD Groningen en Sense Noord Nederland. De regenboogweek is daarom voor de betrokken partijen de ideale gelegenheid om het gesprek aan te gaan. Het doel van dit gesprek was het kennismaken met de ideeen, gevoelens, overtuigingen en meningen van de verschillende deelnemers over dit thema en de gevolgen hiervan voor welzijn en gezondheid van individuen en groepen. Het lange-termijndoel is het vergroten van respect voor de verschillende perspectieven en een basis leggen voor samenwerking in de toekomst.

In de Marokkaanse huiskamer
Tijdens het informele huiskamergesprek in het Marokkaans Multicultureel Centrum met zo’n 30 deelnemers bleek dat er veel overeenkomsten zijn tussen de plaats die de Marokkaanse gemeenschap heeft in de maatschappij en de homoseksuele gemeenschap. Men heeft beide last van generalisaties en vooroordelen. Hierdoor wordt respect voor de persoonlijke ervaring en beleving geweld aan gedaan. De manier om dit op te lossen is direct contact en gesprek. Dat directe contact was er duidelijk en ook vooral de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Er werden persoonlijke verhalen verteld over het proces van ontdekking van homoseksualiteit, beladen vragen gesteld als kussen Nederlandse mannen elkaar ook als welkom. Hieruit bleek dat de lijn homo-hetero niet zo scherp is maar dat er veel meer sprake is van grijstinten. Het gesprek is in een heel harmonieuze respectvolle sfeer gebeurd. Een groot compliment aan alle deelnemers. Bovendien biedt dit contact een stevige basis om gezamenlijk verder te werken aan meer tolerantie en acceptatie in onze multi-culturele samenleving. Eén waarin seksuele en culturele diversiteit elkaar versterken en elkaar gezonder maken.

Sense Noord Nederland is een initiatief van de drie noordelijke GGD’en, het centrum Seksuele gezondheid Noord Nederland, de Fiom en de poliklinieken seksuologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het doel van sense is het bevorderen van seksuele gezondheid van de noordelijke bevolking door middel van concrete hulpverlening en preventie-activiteiten. Het kunnen gezond beleven van de eigen seksuele identiteit is hiervan een doelstelling.