`Een wereld zonder darmkanker`

Een blog-voorlichtingsboekje in de strijd tegen darmkanker
De Lonely Aliens hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Samen met Dr. Luc Colemont hebben zij de 44 blogs van de “Stopdarmkanker”-campagne gebundeld in een boekje. Deze blogs werden in het voorjaar van dit jaar geschreven tijdens de `Internationale Maand van Darmkanker`. Ze werden 44 dagen na elkaar gepubliceerd op de website www.stopdarmkanker.be .

Later werd aan 12 `Wijzen` gevraagd om een eigen bijdrage te leveren. Europarlementslid Frieda Brepoels, reclameman Guillaume Van der Stighelen, politica Yolande Avontroodt, BV-er Davy Brocatus, Professor Dr. Eric Van Cutsem e.a. schreven ieder een eigen stukje en tonen een weg naar “Een wereld zonder darmkanker”. Zes mannen en zes vrouwen, zes artsen en zes niet-artsen verleenden op die manier hun medewerking.Darmkanker is een te belangrijk onderwerp om stilzwijgend door het leven te laten gaan, zeker als het op een eenvoudige manier vroegtijdig kan worden opgespoord.

Een voorlichtingsboekje kan nooit kwaad… het taboe rond darmkanker moet doorbroken worden !

Een wereld zonder darmkanker (uitgeverij Luster, 100 pag.) 4,25 euro

Signeersessie dinsdagavond 9 november van 19.00 tot 21.30 op de Boekenbeurs in Antwerpen

//einde bericht

Bron: Dr Luc Colemont BVBA