Kamer krijgt op initiatief ChristenUnie themacommissie voor Jeugdzorg

De Tweede Kamer gaat de hervormingen in de jeugdzorg behandelen in de speciale Themacommissie Jeugdzorg. Dat is de uitkomst van het overleg tussen alle fracties op initiatief van de ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind. Voordewind: ,, De Kamer geeft hiermee te kennen beleid ten aanzien van jeugd geïntegreerd te willen blijven behandelen. Er komt nu één platform binnen de Kamer voor alle organisaties die met jeugd werken. Dat is winst.”

Voordewind stelde in de laatste vergadering van de commissie Jeugd en Gezin voor om binnen de Tweede Kamer in een speciale themacommissie aandacht te blijven besteden aan de hervorming van de jeugdzorg. Het gaat hierbij onder meer om het onderbrengen van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeentes. Voordewind: ,,De nog altijd toenemende problemen bij jongeren vragen om daadkrachtig beleid. Er moet ook meer aandacht komen voor preventie via de centra voor Jeugd en Gezin van voormalig minister Rouvoet. Dat kan nu worden voortgezet door deze parlementcommissie.” Met het opheffen van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin verviel ook de Kamercommissie Jeugd en Gezin. In de nieuwe kabinetsperiode zijn verschillende bewindspersonen verantwoordelijk voor de jeugdzorg; staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid en staatssecretaris Teeven van Justitie. Ook de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs hebben invloed op het jeugdbeleid. De ChristenUnie beoogt met de themacommissie versnippering op het jeugdbeleid te voorkomen. Voordewind: ,,Jeugdzorg moet prioriteit blijven krijgen in de nieuwe Kamerperiode.”

André Rouvoet Joel Voordewind