jeugdzorg

Voorpaginanieuws

Zorg voor kwetsbare jongeren onder druk,de hoogspecialistische jeugdzorg loopt vast in het huidige stelsel

De meest kwetsbare jongeren dreigen de dupe te worden van het huidige jeugdzorgstelsel. iHUB, Koraal, Pactum, Pluryn, ’s Heeren Loo en Youz, zes toonaangevende organisaties voor hoogspecialistische jeugdzorg, slaan de handen ineen en komen met een structurele oplossing. Zij vragen de formerende partijen deze oplossing mee te nemen in hun regeerakkoord. Bijgaand een gezamenlijk statement. Voor een toelichting kunt u contact […]

Lees Meer

Zorgvakbonden stellen ultimatum aan jeugdzorg: het is nu of nooit

De jeugdzorg in Nederland kan geen minuut langer meer wachten op structurele verbeteringen, maar werkgevers, rijk en gemeenten kijken nog steeds de andere kant op. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn sturen daarom vandaag een ultimatum aan demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en aan […]

Lees Meer

Unieke samenwerking UMCG en Accare om organisatie van zorg voor kwetsbare jeugd te verbeteren

Als een kind opgroeit in armoede, zien we vaker dat er sprake is van lichamelijke, psychische en sociale problematiek. Hulpverlening komt vanuit gemeente, GGZ , huisartsenpraktijk en vaak ook ziekenhuis. Vaak weten de verschillende hulpverleners niet van elkaars betrokkenheid. Een onontwarbare knoop aan regels en loketten bemoeilijkt transparantie in gewenste, aangeboden en genuttigde zorg. Kan […]

Lees Meer

Cao-onderhandelingen jeugdzorg stukgelopen, terwijl miljarden beschikbaar komen

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Jeugdzorg tussen de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ met Jeugdzorg Nederland zijn dinsdagavond stukgelopen. Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De gemeenten krijgen de komende jaren miljarden van het Rijk voor de jeugdzorg, maar de werkgevers in de jeugdzorg lijken […]

Lees Meer

Jeugdzorg boekt in 2020 beter resultaat, maar blijft kwetsbaar

Organisaties in de jeugdzorg zijn het jaar 2020, ondanks de coronacrisis, financieel gezien, redelijk goed doorgekomen. Sectorbreed boekte de jeugdzorg zelfs een hoger nettoresultaat: van € 38,1 in 2020 tegen € 15,1 miljoen een jaar eerder. Dit is voor een groot deel te danken aan de compensatie voor omzetderving en voor extra kosten door corona. […]

Lees Meer