Tandartskosten jongeren ondanks tariefsverlaging toegenomen

‘Preventieve controle lijkt onvoldoende prioriteit voor jeugd’ Hoewel de tarieven van veel tandartsbehandelingen tussen 2013 en 2017 daalden, stegen de uitgaven voor kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) met gemiddeld 18 procent, tot € 103...

4 miljoen euro voor vervolg onderzoek Generation R

Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek Generation R van het Erasmus MC. De Jonge ontvangt vandaag het eerste exemplaar van het boek ‘Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare naar een Kansrijke Start’...

Interventie HouVast-w erkend als goed onderbouwd

Gezinnen waarbij tenminste één ouder een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, hebben vaker te maken met opvoedproblemen dan andere gezinnen. HouVast-w biedt daarom blijvende ondersteuning door het eigen kunnen en het netwerk van deze gezinnen optimaal te benutten. De...

Goed scheiden vraagt om een verbindende aanpak

"Verbinding... een bijna paradoxaal begrip voor een themanummer over scheidingen! Maar wat mij betreft uiterst relevant in dit verband. Het begrip speelt ook in de benadering van het programma Scheiden zonder Schade een grote rol. Het gaat om verbinding...

‘Centrale zorgverlener’ helpt kinderen met obesitas

Eén zorgverlener voor het gezin die de zorg van alle betrokken professionals coördineert en kind en gezin begeleidt naar een gezonde leefstijl: het heeft resultaat. Het principe ‘1 gezin, 1 plan’ helpt kinderen met (morbide) obesitas en zorgt voor een betere samenwerking tussen professionals.

Pilotgemeenten bieden 65 dak- en thuisloze jongeren maatwerktraject met ieder 10.000 euro

In de 13 pilotgemeenten(1) van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren gaan 65 jongeren een bijzonder maatwerktraject volgen. Kansfonds staat hierbij voor 650.000 euro garant. Dit geld is bedoeld om te investeren in het perspectief van jongeren....