IGJ aan de slag met uitkomsten onderzoek toezicht in kleinschalige jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet veel waardevolle inzichten en aandachtspunten in de uitkomsten van het onderzoek naar haar toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf. De inspectie gaat daarmee aan de slag. Na de invoering van de Jeugdwet...

Les over psychische gezondheid op scholen een stap dichterbij

MIND verheugd over toezegging docenten; “Psychische problemen jongeren een maatschappelijk ontwrichtend probleem” Docenten gaan lessen over psychische gezondheid zo snel mogelijk op de kaart zetten. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een KNOW SHIT video...

De regionale expertteams voor jeugdigen: Nog stappen te zetten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een aantal regionale expertteams voor jeugdigen met complexe problematiek bezocht. Passende hulp De 42 gemeentelijke jeugdregio’s zijn eind 2017 door de VNG gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. In...

Hoge kwaliteit gastouderopvang is beter voor jonge kinderen

De kwaliteit van kinderopvang speelt een belangrijke rol in het bevorderen van het welbevinden van jonge kinderen. Vooral het reduceren van stress is hierbij van belang. Uit verschillende studies (1) is gebleken dat kinderen zich beter ontwikkelen in kinderopvang...

‘Geen verdere kaalslag in specialistische jeugdzorg!’

GGzE kijkt terug op een bewogen jaar waarin hard is gewerkt om de kwaliteit van zorg op peil te houden. De organisatie heeft na een moeilijke periode meetbare verbeteringen binnen het organisatieonderdeel De Woenselse Poort gerealiseerd. Grote punten van zorg zijn de financiering van...