Hulp aan slachtoffers loverboys bij De Hoenderloo Groep verbeterd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde een hertoets uit bij De Hoenderloo Groep naar de hulp aan slachtoffers van loverboys. De inspectie concludeert dat de hulp is verbeterd, maar dat nog steeds verbeteringen nodig zijn op een zestal punten.

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de...

Aanwijzing voor Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie beëindigd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Breda beëindigd. De praktijk is gesloten en de enige behandelend psychiater heeft zich laten uitschrijven bij het BIG-register als psychiater en arts. Hij is nu geen psychiater of...

IGJ aan de slag met uitkomsten onderzoek toezicht in kleinschalige jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet veel waardevolle inzichten en aandachtspunten in de uitkomsten van het onderzoek naar haar toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf. De inspectie gaat daarmee aan de slag. Na de invoering van de Jeugdwet...

Les over psychische gezondheid op scholen een stap dichterbij

MIND verheugd over toezegging docenten; “Psychische problemen jongeren een maatschappelijk ontwrichtend probleem” Docenten gaan lessen over psychische gezondheid zo snel mogelijk op de kaart zetten. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een KNOW SHIT video...

De regionale expertteams voor jeugdigen: Nog stappen te zetten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een aantal regionale expertteams voor jeugdigen met complexe problematiek bezocht. Passende hulp De 42 gemeentelijke jeugdregio’s zijn eind 2017 door de VNG gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. In...

You cannot copy content of this page