Snel regionale oplossingen nodig voor JeugdzorgPlus

De Jeugdautoriteit heeft op 21 oktober 2022 het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere jeugdhulpketenpartners. Het rapport geeft inzicht in capaciteit, bezetting en herkomst van cliënten in JeugdzorgPlus. De Jeugdautoriteit concludeert dat door het verschil tussen bezetting en capaciteit groot omzetverlies ontstaat, met continuïteitsproblematiek tot gevolg. De Jeugdautoriteit roept partijen op samen tot een passende regionale oplossing te komen.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Het huidige beleid in de jeugdhulpsector is erop gericht jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien en het aantal uithuisplaatsingen terug te brengen naar nul.

De afgelopen jaren daalt de instroom van JeugdzorgPlus sterk. De capaciteit daalt minder hard dan de instroom, met een lagere bezettingsgraad tot gevolg. Dat zorgt voor bij sommige aanbieders voor financiële problemen, waardoor andere vormen van jeugdhulp onder druk komen te staan.

De Jeugdautoriteit concludeerde eerder al dat het tempo waarin de instroom daalt niet overal past bij de snelheid waarop organisaties hun zorg kunnen afschalen. Meerdere aanbieders van JeugdzorgPlus hebben bij de Jeugdautoriteit gemeld dat deze tendens leidt tot problemen met de continuïteit van jeugdhulp. Bovendien is onvoldoende duidelijk of er synchroon aan de afbouw van JeugdzorgPlus goede alternatieven worden ontwikkeld. Als dat niet gebeurt kunnen kwetsbare kinderen in de knel komen.

Op 1 juli 2022 stuurde de Jeugdautoriteit een toezichtssignaal over JeugdzorgPlus naar de staatssecretaris van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Naar aanleiding hiervan hebben het ministerie van VWS en de VNG verzocht om een actueel beeld van de ontwikkelingen in JeugdzorgPlus. In het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus biedt de Jeugdautoriteit inzicht in de subsector. In het nieuwe rapport valt op dat de instroom sterk verschilt tussen regio’s. Om deze verschillen te verklaren is samenwerking in de regio’s nodig.

Download het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus

Bron: Jeugdautoriteit

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen