Amersfoort als eerste gemeente ambassadeur voor werkende mantelzorgers in Nederland

3 tips voor andere gemeenten om ook werkende mantelzorgers te ondersteunen
Gisteren benoemde het ministerie van VWS de gemeente Amersfoort tot ambassadeur op het thema werk en mantelzorg. Amersfoort is hiermee de eerste gemeente die deze rol op zich gaat nemen.

Gemeenten hebben een bijzondere functie als uitvoerder van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit deze wet is het allereerst de taak van de gemeente om de (vaak) werkende mantelzorgers te ondersteunen. Daarnaast spelen gemeenten een belangrijke rol om het thema bij werkgevers in de gemeente te agenderen. Tot slot is de gemeente zelf natuurlijk ook werkgever en zal dus ook een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid intern moeten doorvoeren.

Gert Boeve, wethouder Zorg en Welzijn, Economie en Wonen: ‘In Amersfoort wonen veel jonge gezinnen. Wij willen dat Amersfoort een stad is waar inwoners werk en gezin goed kunnen combineren. Daarbij is het van belang dat er ruimte is voor de zorgtaken die mensen hebben in de brede zin van het woord. Ondersteuning van werkende mantelzorgers is daar een onderdeel van en net zo belangrijk als bijvoorbeeld kinderopvang of sportclubs zonder wachtlijsten. Daarom zet ik mij graag in als ambassadeur voor dit thema!’

De heer C. van de Burg, directeur Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS: ‘Wij zijn erg blij met deze gemeentelijke ambassadeur. Een aantal gemeenten is op dit onderwerp al goed bezig maar we hopen dat Amersfoort juist de achterblijvers kan stimuleren om met dit onderwerp concreet aan de slag te gaan. Door druk op de uitgaven, de noodzaak van arbeidsparticipatie en de vergrijzing zal het belang van mantelzorg in de toekomst en de ondersteuning daarvan alleen maar groter worden. De gemeenten vervullen hierin een sleutelrol!’ en de ondersteuning daarvan

Tips voor andere gemeentes
Met dit ambassadeurschap gaat Amersfoort verder dan andere gemeenten. De jonge gemeente gaat namelijk ook andere gemeenten aanmoedigen om met het thema aan de slag te gaan. Op dit onderdeel is Amersfoort vol ambitie begonnen door gisteren een expertmeeting te organiseren voor andere gemeenten. Centraal stonden de goede voorbeelden, de succesfactoren en de knelpunten rondom werk en mantelzorg, zowel vanuit het perspectief van de Wmo als van P&O. Het resultaat van deze bijeenkomst heeft 3 concrete tips voor andere gemeenten opgeleverd om met het onderwerp aan de slag te gaan:

  1. Begin klein, door bijvoorbeeld te starten met bedrijven in je gemeente waar al warme contacten mee zijn.
  2. Faciliteer een Steunpunt Mantelzorg om een spreekuur voor werkende mantelzorgers bij bedrijven in de gemeente te organiseren. Hiermee bereik je ook (jonge) werkende mantelzorgers.
  3. Maak gebruik van quick wins om het enthousiasme onder je eigen medewerkers aan te wakkeren.

Over Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen Mezzo, de Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, en HR-adviesbureau Qidos en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het doel van Werk&Mantelzorg is om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat in Nederland te creeren samen met allerlei partijen zoals: werkgevers, de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten en Steunpunten Mantelzorg. De ambitie is om over vier jaar een arbeidsklimaat te hebben gecreeerd waarin mantelzorg volledig ingebed is in de maatschappij. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Meer informatie is te vinden op www.werkenmantelzorg.nl

*Definitie mantelzorger
Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Meer dan 2,6 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger.

Over Gemeente Amersfoort
Amersfoort is een stad met ruim 145.000 inwoners in het centrum van het land. Er wonen vooral veel dertigers en veertigers met kinderen. Dit komt door de woningbouw in de laatste 25 jaar. Vooral jonge, hoogopgeleide tweeverdieners kiezen voor Amersfoort, omdat zij de groene en veilige leefomgeving met het oog op het opvoeden van kinderen belangrijk vinden. Amersfoort biedt daarnaast goede voorzieningen om gezin en werk te combineren in een duurzame omgeving. Maar ook bereikbaarheid, een passend woningaanbod, een aantrekkelijk, gezellig stadscentrum en goed onderwijs zijn belangrijk. Dat heeft Amersfoort volop te bieden.

Bron: Gemeente Amersfoort

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen