Aantal bloeddonoren blijft stabiel

Circa 400 duizend bloeddonors in Nederland
Ongeveer 400 duizend Nederlanders zijn bloeddonor. Dat is 4 procent van de 18- tot 70-jarigen, de leeftijdsgroep die donor mag zijn. Hoger opgeleiden zijn vaker donor dan laagopgeleiden. Donorschap komt daarnaast minder voor onder rokers en stevige drinkers en juist vaker onder mensen met matig overgewicht.

Aantal donors de laatste jaren stabiel
Het aantal bloeddonors is sinds 2007 vrij stabiel rond de 400 duizend. Vrijwel evenveel mannen als vrouwen zijn bloeddonor. Van de mannelijke donors is de helft ouder dan 50 jaar, bij de vrouwen is dat nauwelijks één op drie. Het hoogste aandeel dat bloed geeft, komt voor bij mannen van 50 tot 60 jaar (7 procent).

Verder is bloed geven ook meer iets voor hoger opgeleiden. Van hen is ruim 5 procent bloeddonor, tegenover nog geen 1,5 procent bij mensen met alleen basisonderwijs.

Minder donors bij rokers en stevige drinkers
Iemand die voor het eerst bloed wil doneren, ondergaat eerst een medische keuring. Onder andere door deze selectie gaat een slechte ervaren gezondheid vrijwel niet samen met donorschap. Verder bevinden zich onder rokers minder bloeddonors dan onder niet-rokers en is het aandeel dat bloed geeft onder stevige drinkers lager dan onder matige drinkers. Matig overgewicht gaat relatief vaak samen met donorschap (5 procent).

Bron: CBS

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen