Productiefuncties in gezondheid, sport en onderwijs

Rijksuniversiteit Groningen
Microeconometric essays in health, sports and education economics
Datum: 18 november 2010
Promotie: dhr. C. Bojke, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Microeconometric essays in health, sports and education economics
Promotor(s): prof.dr. P. Kooreman, prof.dr. R.H. Koning
Faculteit: Economie en Bedrijfskunde
Productiefuncties in gezondheid, sport en onderwijs

Wat is het effect van overheidsbeleid? Hoe kun je dat meten? Het promotieonderzoek van Chris Bojke beoogt een schatting te maken van productiefuncties op het gebied van gezondheid, sport en onderwijs. Dat gebeurt aan de hand van micro-economische modellen en bijbehorende econometrische schattingsresultaten. Hiermee worden de geschatte effecten van beleidsbeslissingen in zinvolle grootheden uitgedrukt.

Allereerst geeft Bojke een economische evaluatie van een interventie waarbij de zorg voor zwakke, oudere patienten wordt verdeeld over meer zorgverleners. Het model schat kleine toenames in kosten en opbrengsten, die duiden op een kostenefficiente interventie bij een gangbaar niveau van bereidheid om te betalen voor een QALY (Quality Adjusted Life Year). Onzekerheid echter leidt tot een verwachte waarde van informatie van £ 100 miljoen en een kans van 25% dat de interventie niet kostenefficient is.

Ten tweede wordt de invloed van play-offsystemen op de bezoekersaantallen bij wedstrijden geschat. Een conceptueel model geeft het verband weer tussen competitieontwerp en factoren die de vraag bepalen: in een play-offsysteem neemt het aantal significante wedstrijden toe, omdat significantie anders over de wedstrijden verdeeld is. De schatting is dat play-offs het aantal toeschouwers met ongeveer 1% doen toenemen, hoewel deze niet uniform verdeeld zijn over wedstrijden. Aangezien gepromoveerde teams in play-offs een grotere kans hebben om te degraderen, wordt hiermee het idee in twijfel getrokken dat play-offs voor iedereen voordelig zijn.

Tot slot beschrijft het proefschrift de ontwikkeling van op formules gebaseerde onderwijsfinanciering (formula funding) in Engeland. Aanvullende financiering heeft praktisch gezien slechts een beperkt effect op de onderwijskundige resultaten, al is het wel statistisch significant.

Chris Bojke (Groot-Brittannie, 1972) studeerde statistiek aan de University of Newcastle upon Tyne. Boike is gezondheidseconoom bij het het Centre for Health Economics van de University of York.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen