Spreiding activiteiten farma-bedrijven cruciaal

0
182

Farmaceutische industrie verwacht negatieve opbrengst huidige R&D
De zware tijden in de farmaceutische industrie dwingen bedrijven hun traditionele businessmodel te herzien. Spreiding van activiteiten in plaats van een eenzijdige focus op patentbeschermde medicijnen biedt volgens bestuurders uit de sector de uitkomst. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants. Het strategisch adviesbureau ondervroeg 25 farmaceutische bedrijven wereldwijd, waaronder zeven van de globale top-tien.

Het huidige businessmodel van de farmaceutische industrie richt zich voornamelijk op hoge marges en patentbeschermde medicijnen. Eerder wees het strategisch adviesbureau al op de gevolgen van de prijsdaling van medicijnen voor de toegang tot en kwaliteit van medicijnen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat bestuurders verwachten dat de marges op innovatieve medicijnen zullen dalen. Ongeveer de helft van de bestuurders vreest zelfs een negatieve opbrengst van de huidige investeringen. Daar bovenop komt dat in de komende drie jaar meer dan de helft van de patenten verloopt. “Tijd om het traditionele businessmodel van de farmaceuten te herzien,” aldus Benno van Dongen, partner bij Roland Berger Nederland.
Kwetsbaar
“De farmaceutische industrie staat aan de vooravond van een strategische crisis. Niet voor niets bekijkt bijna tweederde van de bestuurders momenteel hun huidige business model,” aldus Van Dongen. “Veel ondernemingen in deze sector richten zich hoofdzakelijk op één enkel type product: gepatenteerde medicijnen. Een heel kwetsbare positie. Om de komende periode te overleven moeten zij hun pijlen op meerdere activiteiten richten.” Roland Berger identificeert spreiding van activiteiten als één van de meest prominente trends in de farmaceutische industrie. Meer dan tweederde van de bestuurders ziet deze spreiding als een mogelijke manier om de crisis te overleven.

Focus op generieke medicijnen
Roland Berger noemt verschillende niveaus waarbinnen deze spreiding van activiteiten kan worden doorgevoerd. De farmaceutische industrie richt zich vooral op het eerste, tamelijk conservatieve, niveau van spreiding: het verlagen van het risico. Hierbij noemt meer dan drie kwart van de bestuurders de focus op generieke medicijnen als het belangrijkste gebied van spreiding. Farmaceuten die een stap verder gaan, doen dit op het gebied van innovatie. Een voorbeeld van dit tweede niveau van spreiding is de ontwikkeling van persoonlijke medicatie en diagnostieken, de zogenaamde ‘personalized medicine’. Farmaceutische bedrijven die de spreiding nog een niveau verder trekken, richten zich op integratie met andere organisaties binnen de zorgketen. Van Dongen: “Hierbij kun je denken aan samenwerkingen met andere organisaties uit de gezondheidzorg zoals ziekenhuizen die zich willen profileren op hun speerpunten. Veel bestuurders zijn huiverig ten opzichte van dit niveau van spreiding. De verwachting dat dit om te veel grote veranderingen zou vragen, hindert de farmaceuten zich te ontwikkelen tot brede gezondheidszorgspecialisten.”

Financiele wereld juicht spreiding toe
In tegenstelling tot het verleden, worden farmaceutische bedrijven die spreiding van activiteiten toepassen niet langer veroordeeld door de financiele wereld. Na het verlies van meer dan 400 miljard aan beurswaarde van farmaceuten, worden hoge groeiverwachtingen weer gekoppeld aan de bedrijven die spreiden. “Dit vertrouwen is tekenend voor deze trend. Nu al zien we dat de koers-winstverhouding van deze ondernemingen hoger is dan bij de meer gefocuste bedrijven,” aldus Van Dongen.

Spreiding als lange termijn trend
Meer dan 80 procent van de bestuurders gelooft er in dat het hier gaat om een lange termijn trend. “De farmaceutische industrie van de toekomst zal meer divers zijn, uiteenlopend van zeer gefocuste, innovatieve bedrijven tot volledig geïntegreerde zorgconglomeraten. Bedrijven die spreiding overwegen, dienen reeds vandaag te starten met de voorbereidingen: het first mover advantage geeft een uitgelezen mogelijkheid om de toekomst van de zorg te vormen,” besluit Van Dongen.

Over het onderzoek

Roland Berger Strategy Consultants stelde het rapport ‘Fight or flight? Diversification vs. Rx-focus in big pharma’s quest for sustained growth’  op over de toekomst van de farmaceutische industrie. Het onderzoek is gebaseerd op een wereldwijde studie aangevuld met uitgebreid desk-research. Aan het onderzoek werkten onder andere zeven van de wereldwijde top tien farmaceuten mee. De deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor meer dan 40% aan wereldwijde farmaceutische inkomsten. Daarnaast werden interviews afgenomen met topbestuurders om de resultaten te bevestigen.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau, met ruim 2.100 medewerkers in 36 kantoren, verspreid over 25 landen in de wereld. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs en wereldwijd tot de top-5. Roland Berger werd in 1967 in München opgericht en in 2002 opende zij haar Nederlandse kantoor. Sinds deze oprichting groeide de Nederlandse vestiging naar meer dan 70 medewerkers actief in de Nederlandse markt. Zie ook www.rolandberger.nl.