Plastische chirurgie vereist ervaring

Array

Kwaliteitscentra voor plastische chirurgie na gewichtsvermindering
Met de opening van tien kwaliteitscentra voor plastische chirurgie na gewichtsvermindering (postbariatrische chirurgie) heeft Nederland voor het eerst centra waar alle expertise op dit gebied is gebundeld. Bij bariatrische chirurgie wordt via maagverkleining en andere ingrepen gewerkt aan gewichtsreductie.

“Postbariatrische chirurgie, de opvolging ervan is vaak noodzakelijk om overtollige huid te verwijderen en functie te herstellen,” licht plastisch chirurg dr. Maarten Hoogbergen toe. Deze ingreep wordt nu nog niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Dit terwijl steeds meer mensen leiden aan het, door de wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) erkende, ziektebeeld extreem overgewicht (morbide obesitas). “Vanwege grote complicatierisico’s is bundeling van expertise en ervaring noodzakelijk. In deze centra wordt alle zorg omtrent postbariatrische zorg van begin tot eind geregeld. Door de bundeling van kwaliteit en expertise willen wij als plastisch chirurgen afdwingen dat deze noodzakelijke operaties ook worden erkend als verzekerde zorg.”

Drie jaar geleden (in 2007) werden ongeveer 3500 bariatrische operaties verricht in Nederland, in 2012 zal het aantal naar verwachting verdrievoudigd zijn. Bariatrische behandeltechnieken zijn niet zonder risico, de kans op complicaties is zo’n 20%. Na deze operaties zijn vrijwel zonder uitzondering medische opvolgingen nodig om een overmaat aan overtollige huid te verwijderen en zo vorm en functie te herstellen. Ook tijdens deze postbariatrische operatie zijn er de forse complicatierisico’s.

Onderzoek heeft aangetoond dat een groter aantal (post)bariatrische behandelingen per chirurg en/of ziekenhuis gepaard gaat met een lager percentage complicaties. Daarom worden (post)bariatrische behandelingen volgens een vast protocol verricht, waarbij expertise van verschillende specialisten is gebundeld in een behandelteam. Hierdoor wordt ervaring gedeeld en de kans op complicaties verkleind. Dit multidisciplinair team waarborgt een langdurige begeleiding en nacontrole met registratie van belangrijke uitkomsten. Door deze centralisatie kunnen bovendien op wetenschappelijke wijze nieuwe bariatrische methoden en typen reconstructies worden ontwikkeld.

Verzekerde zorg
Veel van de postbariatrische operaties worden nog niet vergoed door de verzekering. De vergoeding voor de patient is afhankelijk van het soort ingreep, de soort verzekering, en de verzekeringsmaatschappij. “Een patient met extreem overgewicht is er na een operatie voor gewichtsreductie nog lang niet. Door de resterende overmaat aan overtollige huid kan een patient nog steeds niet functioneren. Het is daarom ook noodzakelijk dat de hersteloperaties, de postbariatrische chirurgie, wordt vergoed voor de patient,” volgens dr. Maarten Hoogbergen. “Zowel vanuit medisch als psychologisch perspectief.”

Door transparante state-of-the-art behandelingen in kwaliteitscentra kan reconstructie van postbariatrische patienten gestalte krijgen. Op basis van de kwaliteitseisen van de tien behandelcentra en beoordelingscriteria voor behandelingen kunnen richtlijnen worden ontwikkeld. Hierdoor kan de kwaliteit van postbariatrische zorg inzichtelijk en meetbaar worden gemaakt (gerelateerd aan de bestaande Pittsburgh Rating Scale 2)

De kwaliteitscentra bevinden zich in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden, Isala Klinieken Zwolle, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven, Universitair Medisch Centrum Maastricht, Erasmus Medisch Centrum en Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam en tot slot het Bronovo Ziekenhuis Den Haag.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen