Gehoor in relatie tot psychosociale gezondheid, werk en zorggebruik

Vrije Universiteit Amsterdam
* Startdatum: 25-11-2010
* Tijd: 13.45
* Locatie: Aula
* Titel: Hearing ability and its relationship with psychosocial health, work related variables and health care use. The National Longitudinal Study on Hearing
* Spreker: J. Nachtegaal
* Promotor: prof.dr.ir. J.M. Festen
* Onderdeel: VU medisch centrum
* Wetenschapsgebied: Medisch
* Evenementtype: Promotie

Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische aandoening. Het manifesteert zich niet alleen bij ouderen, maar ook bij volwassenen in de werkende leeftijd, zo blijkt uit onderzoek van Janneke Nachtegaal. Over de gevolgen hiervan is weinig bekend. Daarom is de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) opgezet. Deze studie is baanbrekend vanwege de grote schaal waarop de relatie tussen slechthorendheid en functioneren in een jonge leeftijdsgroep wordt bestudeerd.

Ruim 1500 normaalhorende en slechthorende mensen nemen deel aan de studie. Het gehoor wordt gemeten met de internetversie van de Nationale Hoortest. Opvallend is dat de gevolgen van slechthorendheid verschillen per leeftijdsgroep. Zo is de relatie tussen eenzaamheid en slechthorendheid vooral prominent in de jongste groep (18 – 30 jaar) en is die nagenoeg afwezig in de oudere groepen (30 – 70 jaar). De categorie 40 – 50 jaar lijkt het meest kwetsbaar. Slechthorendheid in deze groep blijkt significant gerelateerd aan stress, neerslachtigheid en angst.
Ook op de werkvloer kan een verminderd gehoor tot problemen leiden. Een slechter gehoor zorgt voor een grotere psychische vermoeidheid en een toenemende herstelbehoefte na het werk. Met de juiste ondersteuning kunnen slechthorenden net zo functioneren als hun goedhorende collega’s, zo suggereren de onderzoeksresultaten rond verzuim, productiviteit, sociale steun en herstelbehoefte.

Kijk voor meer informatie op www.hooronderzoek.nl
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam