Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

MUMC+ Onderzoekers maken bijzondere 3D-beelden van het binnenoor

Scans tonen gedetailleerde structuren en individuele zenuwen Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben zeer gedetailleerde driedimensionale beelden kunnen maken van de anatomie van het menselijk binnenoor. Een orgaan dat vanwege de complexiteit, ligging en gevoeligheid moeilijk te bestuderen is en waar nog weinig gedetailleerde anatomische...

Gedachten lezen en schrijven via chips in het brein

Wetenschappers worden steeds beter in het uitlezen van hersenactiviteit en het (bij)sturen van deze activiteit door middel van hersenstimulatie. Volgens onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW zal dit vele nieuwe mogelijkheden bieden voor het herstel van functies die verloren zijn gegaan door...

Nederlanders weten onvoldoende hoe ze hun gehoor moeten beschermen en wat ze aan gehoorverlies kunnen doen

85% van de Nederlandse jongeren heeft het volume van hun telefoon te hoog ingesteld Twee derde (67%) is bang om hulp in te schakelen bij gehoorverlies Gehoorverlies kan grote invloed hebben op relaties, opleiding, werk en de geestelijke gezondheid Gehoorverlies heeft mogelijk ook invloed op het vermogen om te participeren in een wereld die steeds meer gebaseerd is op spraakbesturing

Beter horen wat de dokter zegt dankzij de ‘luisterhulp’

Patiënten die slechthorend zijn kunnen vanaf nu op vijf poliklinieken in het Albert Schweitzer ziekenhuis gebruik maken van een ‘luisterhulp’. Dat is een handzaam geluidversterkend apparaatje met daaraan gekoppeld een hoofdtelefoon. Een slechthorende patiënt kan de luisterhulp zelf vasthouden en richten op de arts...

Instellingen voor dove en slechthorende leerlingen bundelen kennis en kunde

Kennis en kunde over het onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs aan dove en slechthorende kinderen worden gebundeld in een gezamenlijk expertisecentrum. De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zetten dit jaar de eerste stap naar het...

“Week van het Oorsuizen”, een initiatief van Stichting Hoormij

In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen een vorm van oorsuizen (tinnitus). Daarvan gaan ongeveer 340.000 het zorgtraject in, beginnend bij de huisarts. Een deel hiervan wordt verwezen naar de KNO-arts. Veel mensen hebben last van oorsuizen. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of...

You cannot copy content of this page