Hoorzorg

Goede kwalitatieve hoorzorg hoort bereikbaar te zijn voor iedereen. Een goede aanpassing is essentieel om goed te kunnen horen en volwaardig in de maatschappij te kunnen participeren. Audiciens bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen.

Goede hoorzorg is essentieel in het behoud van kwalitatieve gehoorzorg en kwaliteit van leven. Een goede gehoorassesment is een combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget aan. Adequaat en eenvoudig waar het kan.  Gespecialiseerd maatwerk waar nodig. En comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst.

DIT DOSSIER IS BESCHIKBAAR VOOR EEN SPONSOR Voor meer informatie of aanvragen bel of app +31653707703

Voorpaginanieuws

Effect van gehoorimplantaat bij patiënten loopt nog te ver uiteen

Onderzoek moet resultaat van cochleair implantaat beter voorspellen Emmanuel Mylanus en Wendy Huinck van de afdeling KNO van het Radboudumc hebben een Horizon2020 subsidie van 1 miljoen euro ontvangen voor het MOSAICS project. In dit project worden de bepalende factoren voor een optimale werking van een Cochleair Implantaat (CI) nauwkeurig in beeld gebracht. Met deze […]

Lees Meer

Jan de Laat over hoortoestellen van de toekomst

“Een hoortoestel met bloeddrukmeter of temperatuurmeter? Ik verwacht dit binnen 5 jaar.” Jan de Laat is klinisch-fysicus audioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum en is een autoriteit in zijn vakgebied. Hij houdt zich dagelijks bezig met het meten van de gehoorfunctie, maar kijkt ook naar de psychologische en psychosociale aspecten van slechthorendheid en de […]

Lees Meer