Nieuwe inzichten in diagnose van onverklaarbaar flauwvallen

Array

Resultaten van PICTURE-registratie onlangs gepubliceerd in EP-Europace
Gebruik Reveal® implanteerbare hartmonitor van Medtronic leidt tot snellere diagnose en doeltreffende behandeling van patiËnten die lijden aan onverklaarbaar flauwvallen
Medtronic, Inc. (NYSE:MDT) kondigt vandaag de publicatie van de PICTURE-studie (Place of Reveal In the Care Pathway And Treatment of patients with Unexplained Recurrent SyncopE) aan. Deze studie laat zien dat het gebruik van de Reveal® implanteerbare hartmonitor van Medtronic leidt tot het sneller stellen van een diagnose en het instellen van een daarbij horende behandeling bij 78% van de patienten (170 van de 218) die tijdens de duur van de studie terugkerende episoden van syncope (flauwvallen) hadden. Uit de studie blijkt dat syncope bij 75% van deze gediagnosticeerde patienten een cardiale oorzaak had.
De PICTURE-studie,  de toepassing van Reveal implanteerbare hartmonitoren voor het diagnosticeren en behandelen van patienten met onverklaarbare syncope, is de tot dusver grootste internationale, multicenter klinische studie naar het gebruik hiervan. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in EP-Europace, het European Journal of Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology.

Uit de studie blijkt dat patienten voor de behandeling van syncope door gemiddeld drie verschillende specialisten worden onderzocht, waarbij een gemiddeld aantal van dertien onderzoeken wordt gedaan zonder dat een definitieve diagnose wordt gesteld. De patienten werden gevolgd tot hun eerstvolgende syncope-aanval die tot een diagnose leidde, of gedurende ten minste een jaar na implantatie. De onderzoeksresultaten ondersteunen de huidige richtlijnen die aangeven dat een implanteerbare hartmonitor beter vroeger dan later kan worden ingezet voor de evaluatie van onverklaarbare syncope.

“Het bepalen van de werkelijke onderliggende oorzaak van de symptomen van een patient kan een kostbare zaak zijn, die bovendien veel tijd vergt. Het is echter ook de eerste stap om te komen tot een effectief behandelingsadvies,” aldus Nils Edvardsson, M.D., Ph.D., onderzoeksleider van de PICTURE-studie in het Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, Zweden. “De resultaten van de PICTURE-studie tonen aan dat het gebruik van implanteerbare hartmonitoren kan leiden tot een snellere diagnose van de onderliggende oorzaak van syncope, en verschaft artsen de informatie die ze nodig hebben voor een doeltreffende behandeling van de patient.”

Syncope (flauwvallen) is een plotseling optredend bewustzijnsverlies, dat doorgaans optreedt wanneer de bloeddruk daalt en de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen. Circa 1 tot 6% van de ziekenhuisopnamen1 en naar schatting 1% van de bezoeken aan de spoedeisendehulpafdelingen per jaar2-3 wordt toegeschreven aan syncope. Sommige oorzaken van onverklaarbaar flauwvallen zijn onschuldig, terwijl andere levensbedreigend kunnen zijn. Oorzaken gerelateerd aan het hart, waaronder een abnormaal hartritme, behoren tot de ernstigste oorzaken van syncope. Bovendien kan flauwvallen leiden tot bijkomend letsel: 70% van de patienten die deelnamen aan de PICTURE-studie werd ten minste éénmaal opgenomen in het ziekenhuis voor syncope, terwijl meer dan een derde van hen significant lichamelijk letsel opliep als gevolg van een syncope-episode.

“Deze bevindingen zijn van belang omdat ze meer praktisch inzicht verschaffen in het diagnosticeren van onverklaarbare syncope. Ze vormen daarnaast een bevestiging van de huidige behandelingsrichtlijnen van de Europese Vereniging voor Cardiologie (European Society of Cardiology, ESC),” stelt Andrew Krahn, M.D., professor of medicine aan de University of Western Ontario in London, Ontario, in de Verenigde Staten. “De resultaten lijken bovendien aan te geven dat het grote aantal onderzoeken dat voorafgaand aan een definitieve diagnose wordt uitgevoerd, een doeltreffende behandeling vertraagt en de algehele zorgkosten opdrijft.”

De PICTURE-studie

De PICTURE-studie is het tot dusver grootste klinische onderzoek naar de toepassing en doelmatigheid van Reveal implanteerbare hartmonitoren voor het diagnosticeren van patienten met onverklaarbare, terugkerende syncope (en presyncope). Diagnosticering op basis van Reveal-gegevens leidde in 51% van de gevallen tot implantatie van een pacemaker. Tot de voorgeschreven therapieen behoorden verder onder meer antiarrhythmica (7%), andere farmacologische behandelingen (5%), implantatie van een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator – ICD (6%) en ablatie (5%).

Aan de PICTURE-studie werd van 2006 tot en met 2008 oorspronkelijk deelgenomen door in totaal 650 patienten met onverklaarbare, terugkerende (pre)syncope die waren ingepland voor implantatie van een Reveal-hartmonitor. Van 570 van deze patienten waren vervolgonderzoeksgegevens (met of zonder syncopale incidenten) beschikbaar die in aanmerking kwamen voor analyse. De implantatie vond plaats op basis van klinische indicaties, waarna de patienten werden gevolgd tot hun eerstvolgende syncope-aanval die tot een diagnose leidde, of gedurende ten minste twaalf maanden na implantatie. Aan de studie werd deelgenomen door 71 onderzoekscentra in elf landen, te weten: Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Israel, Nederland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechie, Zweden en Zwitserland.

De implanteerbare Reveal® DX- en Reveal® XT-hartmonitoren

Bij patienten met onverklaarbare en onvoorspelbare symptomen als syncope en hartkloppingen, kunnen de implanteerbare Reveal DX- en Reveal XT-hartmonitoren worden toegepast om vast te stellen of uit te sluiten dat de symptomen het gevolg zijn van een abnormaal hartritme.

De Reveal DX of XT wordt tijdens een poliklinische ingreep onder de huid in de borststreek geïmplanteerd. Deze hartmonitoren kunnen de ECG-gegevens op twee manieren registreren: met behulp van de Patient Assistant die door de patient wordt bediend tijdens een symptomatische episode, en automatisch, waarbij de hartmonitor zelf aan de hand van vooraf ingestelde aritmiecriteria  aritmieen automatisch waarneemt en opslaat. De opgeslagen informatie kan via het CareLink®-netwerk van Medtronic worden verzonden en later op afstand worden geanalyseerd door een arts, of in de kliniek worden bekeken tijdens een bezoek van de patient.

De nieuwste generatie hartmonitoren, de Reveal XT, is daarnaast uitgerust met een detectiefunctie voor boezemfibrilleren, waarbij diagnostische trendgegevens over een langere termijn worden verwerkt in een Cardiac Compass®-rapport, inclusief gegevens over belasting, patientactiviteit en gemiddelde hartfrequenties overdag en ‘s nachts.

De Reveal-systemen van Medtronic zijn gelabeld als ‘MR-Conditional’ voor gebruik in MRI-scanners, wat inhoudt dat patienten met een dergelijk geïmplanteerd medisch apparaat onder bepaalde voorwaarden veilig MRI-scans kunnen ondergaan.

Over Medtronic
Medtronic, Inc. (www.google.com), met hoofdkantoor in Minneapolis is wereldwijd marktleider op het gebied van de medische technologie. Voor miljoenen mensen ter wereld biedt Medtronic oplossingen om hun pijn te verlichten, hun gezondheid te herstellen en hun levensduur te verlengen.

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Tolochenaz, Zwitserland.

Medtronic Nederland heeft een verkoopkantoor en een internationaal distributie- en servicecentrum in Heerlen, het Bakken Research Center en een trainingcentrum in Maastricht, een productiefaciliteit in Kerkrade en het verkoopkantoor van CoreValve in Tilburg.
Meer informatie vindt u op www.google.nl
De werkelijke kracht van Medtronic schuilt in de meer dan 40.000 toegewijde medewerkers die wereldwijd voor ons werken. En ook in Nederland zijn wij doorlopend op zoek naar nieuwe medewerkers. Zie http://www.google.nl/carriere/carriere-mogelijkheden/index.htm

Recente artikelen