Antitumorreactie bij allogene stamceltransplantaties

Allogene stamceltransplantaties vormen een belangrijke behandeloptie voor patienten met een hematologische maligniteit (kwaadaardigheid). Door deze transplantaties is er kans op genezing. Dit komt door het zogenaamde graft-versus-tumor effect: een afweerreactie van donor-T-cellen gericht tegen tumorcellen van de patient. Helaas gaat deze antitumorreactie vaak ermee gepaard dat gezonde weefsels van de ontvanger aangetast worden.
Internist/hemato-oncoloog Henriette Levenga deed onderzoek naar de combinatie van minder intensieve chemotherapie voorafgaand aan transplantatie, gevolgd door toedienen van donor-T-cellen enkele maanden later om het effect tegen de tumorcellen te versterken. De sterfte onder patienten in het eerste jaar na de transplantatie nam hierdoor af. Anderzijds blijft het nodig om op andere manieren de antitumorreactie te versterken.
Wat dit laatste betreft, deed Levenga onderzoek met dendritische cellen. Deze cellen spelen een belangrijke rol in het aansturen van de T-cellen. Uit dit onderzoek blijkt dat de dendritische cellen geen afweerreactie tegen gezonde weefsels initieren, maar ook nog geen duidelijke afweerreactie tegen de tumorcellen.
Ook deed Levenga onderzoek naar de antitumorreactie na allogene transplantatie, bij patienten met niercelcarcinoom. Er zijn aanwijzingen voor een antitumorreactie, maar deze behandeling is nog te intensief. Verdere ontwikkeling én vermindering van de intensiteit van deze behandeling is nodig voordat allogene transplantatie toepasbaar wordt voor patienten met een niet-hematologische maligniteit.

Biografie
Henriette Levenga (Veendam, 1970) studeerde geneeskunde in Groningen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdelingen Medische Oncologie en Tumor Immunologie van het UMC St Radboud, binnen de onderzoeksinstituten Oncologie en Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences van het UMC St Radboud. Levenga is werkzaam als internist hemato-oncoloog in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.

Datum:woensdag 1 december 2010
Tijd: 10:30
Locatie:Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: Mevrouw drs. T.H. Levenga
Promotors: De heer prof. dr. Th. J.M. de Witte, de heer prof. dr. C.J.A. Punt
Copromotors: De heer dr. H. Dolstra, de heer dr. R.A.P. Raymakers (UMCU), de heer dr. N.P.M. Schaap
Titel promotie: Allogeneic stem cell transplantation: exploration of new indications and strategies to exploit graft-versus-tumor immunity for cancer treatment

Bron: RU

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen