Meetinstrumenten palliatieve zorg vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse zorg

0
533

Er was nog geen goed Nederlandstalig instrument om “Kwaliteit van leven” te meten. Zo’n instrument is belangrijk om verschillende manieren van zorgverlening te vergelijken. Een aantal meetinstrumenten is vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse zorg.

Voor een goede behandeling moeten symptomen op tijd gesignaleerd en zorgvuldig beoordeeld worden. Goede behandeling leidt tot hogere kwaliteit van leven. Meetinstrumenten zijn daarom een belangrijk thema in het programma palliatieve zorg. Internationaal zijn er al vele meetinstrumenten over kwaliteit van leven ontwikkeld. Deze meetinstrumenten zijn vaak niet zonder meer toepasbaar op de Nederlandse situatie.

Een aantal van deze meetinstrumenten is nu vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse zorg. Het gaat om de volgende meetinstrumenten:

   In het kader van dit programma, hebben familieleden en zorgverleners elf instrumenten voor evaluatie van kwaliteit van sterven en kwaliteit van levenseindezorg bij dementie geevalueerd. Het ging daarbij om gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid. Het bleek dat instrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor dementie, beter voldoen dan instrumenten voor verpleeghuisbewoners in het algemeen.

   • End-of-Life in Dementia – Satisfaction With Care, voor tevredenheid met de zorg
   • End-of-Life in Dementia – Comfort Assessment in Dying, voor kwaliteit van sterven

   Download de Nederlandse versies van deze vragenlijsten.

   Op www.meetinstrumentenpalliatievezorg.nl staat de vertaalprocedure beschreven alsook de overwegingen bij de selectie van de instrumenten. Verder zijn er ook richtlijnen en adviezen voor het gebruik van de instrumenten opgenomen. Voordat de instrumenten gebruikt gaan worden, wordt geadviseerd om de richtlijnen en adviezen voor het gebruik van instrumenten nauwgezet op te volgen.

   Bron: ZonMW