Presentatie indringend boek over werken in de sociale werkvoorziening

Wat? Presentatie boek bijzondere werknemers – verhalen uit de sociale werkvoorziening
Wanneer? Maandag 6 december 2010
Waar? Dr. Anton Philipszaal, Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag
Wie? De bijzondere werknemers, schrijvers Ans Pelzer en Marie Kiebert, fotograaf Chris de Bode, staatssecretaris Paul de Krom, FNV-voorzitter Agnes Jongerius en voorzitter Abvakabo FNV Edith Snoey

Bijzondere werknemers
In Nederland werken ruim 100.000 mensen in de sociale werkvoorziening. In het boek bijzondere werknemers vertellen eenentwintig werknemers met een handicap, mannen en vrouwen, van jong tot oud, over hun leven en de sociale werkvoorziening. Over hun dagelijkse strijd om een normaal leven te leiden, zoals elke werkende. De indringende portretfoto’s maken de verhalen nog duidelijker en scherper.

Werknemers in de sociale werkvoorziening moeten van het huidige kabinet zo veel mogelijk geïntegreerd worden in het bedrijfsleven. De praktijk wijst echter uit dat 70 procent van de mensen die bij een regulier bedrijf aan de slag gaan binnen een jaar weer terug is bij de sociale werkvoorziening. Door de geplande bezuinigingen zal echter een aanzienlijk aantal beschutte werkplaatsen komen te vervallen.

Programma
12:30    Lunch met geportretteerde werknemers, schrijvers, fotograaf en overige gasten
13:00    Mogelijkheid tot interviews geportretteerde werknemers, schrijvers, fotograaf, voorzitter FNV, Agnes Jongerius, voorzitter Abvakabo FNV Edith Snoey
14:00    Welkomstwoord en toelichting door schrijfster Ans Pelzer
14.10    Overhandiging boek aan bijzondere werknemer door voorzitter FNV Agnes Jongerius
14:25    Abvakabo FNV voorzitter Edith Snoey over actuele noodzaak boek
14:35    Een bijzondere werknemer overhandigt het boek aan staatssecretaris Paul de Krom
15:00    Sector toelichting door brancheorganisatie Cedris voorzitter mevrouw Leemhuis-Stout
15:10    Toelichting vanuit Vereniging Nederlandse Gemeenten door Marco Florijn
15:20    Oproep aan politiek door Abvakabo FNV-bestuurder Jose Meijer
15:30    Onthulling fototentoonstelling en toelichting fotograaf Chris de Bode over de foto’s