Onderzoek naar online hulp voor homoprostituees wint scriptieprijs online hulp 2010

0
536

Hulpverlening kan onzichtbare homoprostituees weer terugvinden via internet
Een onderzoek naar outreachend hulpverlenen via internet bij mannelijke prostituees die online klanten werven, heeft de scriptieprijs online hulp 2010 gewonnen. De prijs van €1250 werd tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Online Hulp uitgereikt door juryvoorzitter Michaja Langelaan, hoofdredacteur van Psy. De andere genomineerde scriptie beschreef het effect van een online interventie ter voorkoming van PTSS. Het is in het driejarig bestaan van de prijs voor het eerst dat een HBO-student wint. De scriptieprijs is opgezet om te stimuleren dat kennis over online hulpverlening ontwikkeld en verspreid wordt. Stichting E-hulp.nl, initiatiefnemer van de scriptieprijs, riep tijdens de uitreiking onderwijsinstellingen op meer aandacht aan online hulpverlening te schenken.

Juryrapport
De winnende scriptie van Denis Krob beschrijft hoe homoprostituees via internet klanten werven en daardoor onzichtbaar worden voor de reguliere hulpverlening, een probleem dat vorige week ook naar buiten kwam in een onderzoek van Movisie. Krob laat zien dat de mannelijke sekswerkers dankzij datzelfde internet ook weer gevonden kunnen worden door hulpverleners. Hij maakt duidelijk dat online hulp voor deze groep jonge mannen goede mogelijkheden kan bieden door hun actief te benaderen. Het juryrapport omschrijft het onderzoek als ‘verrassend en origineel’  en noemt de scriptie relevant voor alle organisaties die met moeilijk bereikbare doelgroepen werkt.

Onderwijs
Terwijl online hulpverlening een enorme groei doormaakt, staat het binnen de opleidingen nauwelijks op de kaart. Frank Schalken, directeur van het organiserende e-hulp.nl: “Wij verwachten de komende jaar een enorme groei in het gebruik van online hulpverlening. Instellingen die hulp via internet bieden gaan medewerkers nu zelf opleiden omdat onderwijsinstellingen het links laten liggen.” Krob: “Het is heel summier, ik heb niet geleerd hoe je als hulpverlener goede online hulp kunt bieden. Daar zouden opleidingen veel meer aandacht aan moeten besteden’. Dit wordt beaamt door Saskia ten Houte de Lange, de andere genomineerde. “Het lijkt wel of de realiteit mijlenver voorloopt op de curricula van opleidingen”.

2011
Frank Schalken, directeur van het organiserende E-hulp.nl verklaarde dat er ook in 2011 een scriptieprijs online hulp wordt uitgereikt, waarvoor studenten zich nu al kunnen aanmelden. Alle scripties van 2010 zijn te verkrijgen via de website van E-hulp.nl.