‘Gezondheid & financiën in de zwangerschap’ wint JGZ Innovatieprijs 2010

0
395

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) wint vandaag de JGZ Innovatieprijs voor het Project ‘Gezondheid en financien in de zwangerschap’. De STMG wil met dit project aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen en  -risico’s al in de prenatale fase verminderen. Hiervoor werkt de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen met verloskundigen en het budgetadviescentrum van de gemeente. De vroegtijdige signalering van financiele problematiek in relatie tot gezondheid van kinderen en de integrale benadering door de samenwerking met verloskundigen en het budgetadviescentrum zijn vernieuwend binnen de JGZ. Professor Simone Buitendijk reikt de prijs uit op het Jaarcongres JGZ, dit jaar voor het eerst georganiseerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Het project is gebaseerd op de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’ ontwikkeld door GGD West-Brabant en gericht op (ouders van) kinderen van 0-12 jaar. Nieuw is de uitbreiding naar de prenatale fase en de samenwerking met verloskundigen en het budgetadviescentrum van de gemeente Arnhem.

De interventie bestaat uit 4 stappen: Signaleren, probleem in kaart brengen en motiveren/adviseren, hulp en nazorg. Wanneer de verloskundige gezondheidsbedreigingen gerelateerd aan financiele problematiek signaleert bij aanstaande ouders verwijst zij door naar de JGZ. De jeugdverpleegkundige gaat vervolgens op prenataal huisbezoek en bespreekt de problemen met de aanstaande ouders, brengt de problematiek in kaart, motiveert de ouders het probleem aan te pakken en brengt ouders in contact met het budgetadviescentrum van de gemeente. Ook verzorgt de jeugdverpleegkundige de nazorg.

Het project ‘Gezondheid en financien in de zwangerschap’ is in september 2010 gestart. De eerste resultaten van het project worden begin 2011 verwacht. De interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’ is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies met als classificatie ‘Theoretisch goed onderbouwd‘.

De jury van de JGZ Innovatieprijs 2010 was vooral te spreken over de Public Health benadering en de brede (integrale) aanpak op meerdere beleidsterreinen. Ook vanuit het perspectief van de regievoerder op het gebied van jeugd, de gemeente. De JGZ Innovatieprijs is ingesteld om innovatie in de JGZ te stimuleren en onder de aandacht te brengen van professionals en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Jaarcongres JGZ. Het jaarcongres is ontmoetingsplaats en informatiebron voor professionals, managers, beleidsadviseurs en politici die met jeugd(gezondheid) te maken hebben. Het thema van het jaarcongres 2010 is ‘JGZ: een fundament voor vernieuwing’ en vindt vandaag plaats in de ReeHorst te Ede.

Bron: NCJ