Effectieve kortere behandeling chronische hepatitis C

0
311

Chronische hepatitis C (HCV) is een infectie die chronische ontsteking van de lever veroorzaakt en kan leiden tot leverfalen. De behandeling van deze infectie is lang en zwaar voor patienten en bovendien kostbaar voor de maatschappij. Serena Slavenburg toont in haar promotieonderzoek aan dat een kortere behandeling (12-16 weken) van patienten met HCV genotype 2 en 3 die snel reageren op de therapie, even effectief is als de standaardbehandeling van 24 weken. Daarnaast blijkt uit haar onderzoek dat een hogere dosering van het geneesmiddel ribavirine meer kans op genezing geeft bij de patienten met HCV genotype 1.
Biografie
Serena Slavenburg (Nijmegen, 1981) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek op de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten, binnen het onderzoeksinstituut Institute for Genetic and Metabolic Disease (IGMD) van het UMC St Radboud. In mei 2010 is ze gestart als ANIOS interne geneeskunde in het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

Datum: vrijdag 7 januari 2011
Tijd: 13:00
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit der Medische Wetenschappen
Promovendus: mevrouw drs. S. Slavenburg
Promotors: De heer prof. dr. J.P.H. Drenth
Copromotors: De heer dr. M.G.H. van Oijen (UMCU)
Titel promotie: Hepatitis C and Ribavirin. Focus on Ribavirin as an important component in hepatitis C treatment

Bron: RU