Cao-akkoord VVT nu definitief

0
307

Er is een definitief akkoord over de CAO VVT. Nadat de leden van ActiZ en BTN al instemden met het principeakkoord hebben nu ook de achterbannen van de vakbonden, AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU ’91 en FBZ het akkoord goedgekeurd.

Dit betekent dat de in het akkoord opgenomen wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden 2010 en 2011 kunnen worden doorgevoerd.

Loonsverhoging
De belangrijkste punten in de overeenkomst zijn: een structurele loonsverhoging van 2 procent over twee jaar. Daarnaast krijgen werknemers in 2010 nog een eenmalige uitkering van 0,6% en wordt in 2011 de eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd.

Levensfase budget
Het verlof in verband met leeftijd wordt vervangen door een persoonlijk levensfase budget voor alle werknemers. Dat betekent dat jongere werknemers extra vrije uren krijgen. Vanaf 2017 is er een gelijke regeling voor alle werknemers. Iedereen krijgt dan 35 uur extra per jaar. Werknemers kunnen gedurende hun loopbaan deze uren sparen. Ze kunnen de uren sparen in tijd of in een levensloopregeling storten en gedurende hun loopbaan benutten om extra dagen op te nemen.

Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt een overgangsregeling. Werknemers ouder dan 55 jaar behouden hun leeftijdsuren.

Overige regelingen
Ook zijn in de cao opgenomen een regeling voor de overgang van personeel bij aanbestedingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); afspraken over de bevordering van de instroom van jeugdigen en zij-instromers; en een minimaal scholingsbudget per organisatie van 2 procent van de loonsom.

De cao heeft een looptijd van 1 maart 2010 tot 1 maart 2012.