Chemie-Pack in staat van beschuldiging, bedrijf handelde in strijd met vergunning

1
163

Tijdens de persconferentie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de brand in Moerdijk is bekend geworden dat het OM Chemie-pack in staat van beschuldiging heeft gesteld omdat het bedrijf niet conform de vergunning zou hebben gehandeld. Dat liet Burgemeester Van der Velden van Bergen op Zoom liet weten tijdens de persconferentie. De directie van Chemie-Pack wordt daarom aangeklaagd.

Vooralsnog geen duidelijke aanwijzing over de mate van gezondheidsschade door de brand. Adviezen van het RIVM worden daarom gehandhaafd. Hulpverleners, journalisten en medewerkers wordt wel aangeraden zich bij een arboarts te vervoegen vanwege eventuele risico’s.

Advies 10km gebied blijft: eet geen groente van het land, vermijdt roetdeeltjes. Hou eigen gezondheid in de gaten. Metingen rondom het bedrijf hebben volgens hem uitgewezen dat er omwonenden en hulpverleners geen risico lopen bij het inademen van de lucht rond het bedrijf. Het bluswater is wel gevaarlijk. Het bluswater is sterk basisch en daardoor gevaarlijk. Er is een direct gezondheidsrisico als men in direct contact komt met het bluswater.

Nadere analyses moeten meer duidelijkheid geven.

definitief_advies_gezondheidsonderzoek_n_a_v__brand_moerdijk

moerdijk_bot-mi_advies_v1

verklaring_burgemeester_van_der_velden

verklaring_van_burgemeester_a.brok_

1 REACTIE

  1. Chemie-Pack zou geregeld de milieuregels en brandveiligheidsvoorschriften hebben overtreden. Toch werden steeds weer vergunningen verleend.

    Dat meldt het tv-programma Een Vandaag, dat zegt de inspectierapporten en vergunningen van het bedrijf uit Moerdijk te hebben ingezien. Al in oktober 2002 zou het OM hebben gedreigd met sancties wegens het overtreden van de brandveiligheidsvoorschriften. Zo was de automatische blusinstallatie niet in orde en was het dak onvoldoende brandwerend.

    Verder werden in de jaren 2007 en 2009 chemische stoffen niet goed opgeslagen. Volgens Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde, had het bedrijf gesloten moeten worden. Dat zegt hij op basis van het inzien van de documenten.

Comments are closed.