Structuurfunctieanalyse van een eiwitcomplex

Rijksuniversiteit Groningen
The Sec translocase: structure function analysis in protein translocation and membrane protein insertion
Datum: 17 januari 2011
Promotie: dhr. D.J.F. du Plessis, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: The Sec translocase: structure function analysis in protein translocation and membrane protein insertion
Promotor(s): prof.dr. A.J.M. Driessen
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Structuurfunctieanalyse van een eiwitcomplex

François du Plessis beschrijft in zijn proefschrift een structuurfunctieanalyse van de SecYEG translocase, een eiwitcomplex dat zorgt voor eiwittransport en membraaneiwit-insertie in Escherichia coli.

Met in vitro experimenten toonde hij aan dat de translocase met het eiwit YidC samenwerkt om een essentieel subunit van het cytochroom oxidase (CyoA) in de membraan te inserteren. Recentelijk is de kristalstructuur van het Sec translocase opgehelderd. Aan de hand van deze structuur zijn aminozuren aan elkaar gekoppeld met `crosslinkers’ van verschillende lengtes. Hiermee kon de rol van de voorgestelde laterale poort van de translocase onderzocht worden. Opening van de laterale poort bleek niet alleen essentieel te zijn tijdens eiwittranslocatie, maar ook rechtstreeks verband te houden met de activiteit van het motor-eiwit SecA. Dit suggereert een allosterisch mechanisme voor de opening van de laterale poort. Interessant genoeg bleek dat opening van de laterale poort niet noodzakelijk is voor de insertie van transmembraandomeinen.

Tenslotte onderzocht Du Plessis de functionele rol van hogere orde structuren van de translocase. Twee translocases werden op zodanige manier aan elkaar gekoppeld dat de twee complexen geen gezamenlijke porie konden vormen. Koppeling van twee translocases had geen effect op eiwit translocatie of membraan eiwit insertie.

François du Plessis (Zuid-Afrika, 1975) studeerde aan de universiteit van Pretoria. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling Moleculaere Microbiologie, Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Insitute (GBB). Zijn onderzoek werd gefinancierd door KNAW, NanoNed (een programma van het Ministerie EZ) en door NWO. Inmiddels werkt hij als postdoc bij het Adolf Butenandt Institute for Physiological Chemistry, Ludwig Maximilians University, München.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen