Behoeften gebruikers zijn onmisbaar bij ontwikkeling medische producten

Bij de ont­wik­ke­ling van me­di­sche pro­duc­ten moeten de be­hoef­ten van patienten en zorg­ver­le­ners cen­traal staan. Tot nu toe is dat ver­ras­send genoeg vaak niet zo. De Ge­zond­heids­raad stelde een in­ves­te­rings­agen­da op voor on­der­zoek naar in­no­va­tie­ve me­di­sche pro­duc­ten, op basis van de be­hoef­ten van ge­brui­kers.

De Gezondheidsraad vroeg patienten waar ze behoefte aan hadden. Daaruit kwam bijvoorbeeld dat er voor mensen met brandwonden geen goed medicijn tegen de daar bijkomende jeuk is. Slechtziende en blinde mensen bleken veel behoefte te hebben aan een voor hen aangepast navigatiesysteem.

,,Sommige van die producten zijn erg duur om te ontwikkelen; bij andere is nog veel onderzoek nodig. Maar er zijn ook zaken waar wellicht gewoon nog nooit aan is gedacht’’, aldus een woordvoerder van de Gezondheidsraad. De raad verwacht dat het kabinet over ongeveer drie maanden een standpunt inneemt over het advies.

Deze agenda en de methode om ge­brui­kers bij de tot­stand­ko­ming ervan te be­trek­ken, vormen de kern van het advies ‘Me­di­sche pro­duc­ten: nieuw en nodig!’ dat de Ge­zond­heids­raad vandaag aan­bood aan het mi­nis­terie van VWS.
Bron: Arts & Apotheker/Gezondheidsraad